ביטוח נוסף לניתוחים - אופן הגשת התביעה | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תביעות - ביטוח חיים וחיסכון

ביטוח נוסף לניתוחים - אופן הגשת התביעה

​מבוטח/ת יקר/ה,
נזקקת לניתוח?
הכשרה ביטוח עומדת לצידך בכל עת. 
על מנת שנוכל לטפל בתביעה ביעילות ובמהירות עליך למלא טופס הודעה​ על תביעה אותו תוכל לקבל  מסוכן הביטוח שלך או להוריד מאתר האינטרנט.
בעת הגשת תביעה לתשלום הביטוח הנוסף לניתוחים יש להעביר את המסמכים הבאים:

 

  • סיכומי המחלה מכל האשפוזים שאושפזת, אם אושפזת (כולל האשפוז הראשון).
  • אישור רפואי מפורט מהרופא המטפל שלך לגבי האבחנות הרפואיות מהן אתה סובל, טיפולים ותרופות שאתה מקבל, התייחסות לגבי בעייתך הרפואית, תוצאות בדיקות רפואיות שעברת, כולל בדיקות הדמיה וכו'.
  • אם שילמת באופן פרטי מכיסך את הוצאות הניתוח, עליך להמציא לחברה קבלה מקורית.
  • יש להודיע לחברה את שם וכתובת סניף קופ"ח ושם הרופא המטפל אצלו טופלת, כולל מלפני הצטרפותך לביטוח- לשם קבלת צילום תיק רפואי מקופ"ח במידת הצורך.

 

במידה והינך זכאי/ת לפיצוי על פי תנאי הפוליסה ישולם לך סכום הביטוח.
יתכן ותידרש/י להבהרות נוספות כגון מסמכים נוספים או בדיקת רופא. שיתוף פעולה מצדך יעזור לנו בהליך אישור בקשתך.
יתכן ובקשתך תידחה וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה וההחרגות  הקיימות בה. בכל מקרה נודיעך בכתב את עמדתנו.