אופן הגשת תביעת ביטוח | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תביעות

​רכבך נגנב? עברת תאונה? פרצו לדירתך? עליך להגיש תביעת ביטוח.

לעיתים, תהליך התביעה עשוי להיות מורכב ומסורבל, אך אם תנקוט בפעולות הנכונות, על פי הסדר ה​מתאים התהליך יהיה קל ומהיר יותר.
אופן הגשת תביעה, בהתאם לפוליסות ומקרים ביטוחיים שונים:​

 ביטוח חיים וחיסכון

 

 

אובדן כושר עבודה - אופן הגשת תביעהאובדן כושר עבודה - אופן הגשת תביעהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/LifeandSavings/Pages/lossClaims_old.aspx
ביטוח נוסף לניתוחים - אופן הגשת התביעהביטוח נוסף לניתוחים - אופן הגשת התביעהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/LifeandSavings/Pages/surgery_old.aspx
ביטוח סיעודי - אופן הגשת תביעהביטוח סיעודי - אופן הגשת תביעהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/LifeandSavings/Pages/healthNursing_old.aspx
דמי ביטוח עקב מקרה מוות - אופן הגשת תביעהדמי ביטוח עקב מקרה מוות - אופן הגשת תביעהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/LifeandSavings/Pages/deathAccident_old.aspx
דמי הביטוח עקב מחלות קשות - אופן הגשת תביעהדמי הביטוח עקב מחלות קשות - אופן הגשת תביעהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/LifeandSavings/Pages/sickness_old.aspx
נכות מתאונה - אופן הגשת תביעהנכות מתאונה - אופן הגשת תביעהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/LifeandSavings/Pages/irjuryAccident_old.aspx
תאונות אישיות - אופן הגשת תביעהתאונות אישיות - אופן הגשת תביעהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/LifeandSavings/Pages/personalaccidents_old.aspx
תאונות אישיות - משפחה בטוחהתאונות אישיות - משפחה בטוחהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/LifeandSavings/Pages/family_old.aspx
תביעת בריאות - אופן הגשת תביעהתביעת בריאות - אופן הגשת תביעהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/LifeandSavings/Pages/health_old.aspx

 ביטוח אלמנטרי

 

 

ביטוח דירה - אופן הגשת תביעה ביטוח דירה - אופן הגשת תביעה ביטוח דירה - אופן הגשת תביעהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/Elementary/Pages/ביטוח-דירה-אופן-הגשת-תביעה_old.aspx
ביטוח דירה - אופן הגשת תביעת צד ג'ביטוח דירה - אופן הגשת תביעת צד ג'https://www.hcsra.co.il/Claims/Elementary/Pages/apartmentthirdparty_old.aspx
ביטוח עסק - אופן הגשת תביעהביטוח עסק - אופן הגשת תביעהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/Elementary/Pages/business_old.aspx
נזק לרכב כתוצאה מתאונהנזק לרכב כתוצאה מתאונהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/Elementary/Pages/CarAccident_old.aspx
נזק לרכב צד ג' כתוצאה מתאונהנזק לרכב צד ג' כתוצאה מתאונהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/Elementary/Pages/ThirdPartyAccident_old.aspx
נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכיםנזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכיםhttps://www.hcsra.co.il/Claims/Elementary/Pages/damage_old.aspx
נסיעות לחו"ל - אופן הגשת תביעהנסיעות לחו"ל - אופן הגשת תביעהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/Elementary/Pages/abroadinsurance_old.aspx
פריצה או גניבת רכבפריצה או גניבת רכבhttps://www.hcsra.co.il/Claims/Elementary/Pages/outbreak_old.aspx
תאונות אישיות - אופן הגשת תביעהתאונות אישיות - אופן הגשת תביעהhttps://www.hcsra.co.il/Claims/Elementary/Pages/PersonalAccidents_old.aspx

 מידע סטטיסטי

 

 

מידע סטטיסטימידע סטטיסטיhttps://www.hcsra.co.il/Claims/Pages/MeidaStatisti_old.aspx