אובדן כושר עבודה - אופן הגשת תביעה | הכשרה חברה לביטוח `
סגור פופאפ
אייקון כישלון

אופס, משהו השתבש

לא נשעמם אתכם עם הפרטים אבל... בעקבות תקלה טכנית הפנייה לא התקבלה
אנא נסו במועד מאוחר יותר, או פנו למוקד הלקוחות שלנו בטלפון 3453*
סגור פופאפ
אייקון הצלחה

הצלחת!

תודה שפנית להכשרה
נציג מטעם הכשרה יחזור אליך בהקדם האפשרי
WhatsApp

אובדן כושר עבודה - אופן הגשת תביעה

תביעות - ביטוח חיים וחיסכון

אובדן כושר עבודה - אופן הגשת תביעה

​מבוטח יקר,

איבדת את כושר העבודה?

עומד לרשותך מערך מיומן לטיפול מהיר ויעיל בתביעתך.


 

על מנת שנוכל לטפל בתביעה ביעילות ובמהירות עליך למלא טופס הודעה על תביעה אותו תוכל לקבל  מסוכן הביטוח שלך או להוריד מאתר האינטרנט.

על מנת להבטיח טיפול  מהיר ויעיל בבקשה, יש לצרף את המסמכים הבאים:

 

בעת הגשת תביעה לתשלום פיצוי חודשי עקב אובדן כושר העבודה יש להעביר את המסמכים הבאים:

 

  • טופס תביעה ממולא וחתום, כולל טופס ויתור על סודיות רפואית (המצורף לטופס).

  • אישורי מחלה בציון תאריכים מדויקים לגבי תקופת אי כושר העבודה מרופא מקצועי מטפל.

  • סיכומי מחלה מכל האשפוזים, כולל האשפוז הראשון- אם אושפזת.

  • אישור מפורט ועדכני מרופא מטפל בו- יש לפרט את האבחנות הרפואיות מהן הנך סובל, הטיפולים והתרופות שקיבלת, מהן מגבלותיך והתייחסות לכושר עבודתך.

  • אם נפגעת במסגרת תאונת עבודה, יש להמציא את החלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי אחוזי הנכות הזמנית או הצמיתה שנקבעו לך בצירוף פרוטוקול הועדה הרפואית של מוסד זה.

  • אישור לגבי הכנסתך מעבודה ב-12 החודשים האחרונים שקדמו לתאריך האירוע בגינו אתה תובע: אם הינך שכיר- יש להמציא אישור ממקום עבודתך לגבי ימי היעדרותך מן העבודה עקב אי כושר עבודה, עד מתי שולם לך שכר? וכמה? וכן פירוט 12 המשכורות האחרונות (או צילום תלושי שכר) שקיבלת לפני קרות האירוע בגינו אתה תובע.

  • אם הינך עצמאי יש להמציא אישור מרואה חשבון או מס הכנסה לגבי הכנסתך מעבודה (מיגיעה אישית מעסק לגבי 12 החודשים שקדמו לאירוע בגינו הנך תובע).

  • יש להודיע לחברה את שם, כתובת סניף קופ"ח ושם הרופא המטפל אצלו טופלת במשך השנים, כולל מלפני הצטרפותך לביטוח- לשם קבלת צילום התיק הרפואי המלא מקופ"ח, במידת הצורך.

  • אם הפוליסה בגינה אתה תובע היא פוליסה לביטוח מנהלים- יש לצרף מכתב מבעל הפוליסה בו יש לציין למי יש לשלם את הפיצוי החודשי: לעובד או למעביד. אם הפיצוי ישולם לעובד- יש להמציא אישור על ניכוי מס במקור מן הפיצוי החודשי מפקיד שומה במקום מגוריך(אישור לגבי סכום הפיצוי החודשי אותו יש להפנות לפקיד שומה, יומצא ע"י החברה).

  • יש להמציא הצהרה לגבי הכנסותיך/אישור מביטוח לאומי- לגבי ניכוי דמי ביטוח לאומי ובריאות, אם הפוליסה היא "פוליסת מנהלים" בבעלות מעסיק.

 

מקבלי תשלום פיצוי חודשי לאובדן כושר עבודה, חייבים בדיווח לשלטונות מס הכנסה. הכשרה תמציא לך מכתב לפקיד השומה ותפעל בהתאם לאישור שתקבל/י מפקיד השומה. במידה והינך זכאי/ת לפיצוי על פי תנאי הפוליסה, ישולם לך פיצוי חודשי מתום תקופת ההמתנה וכל עוד הינך מצוי/ה באובדן כושר עבודה, עד תום תקופת הביטוח. 

יתכן ותידרש/י להבהרות נוספות כגון מסמכים נוספים או בדיקת רופא. שיתוף פעולה מצדך יעזור לנו בהליך אישור בקשתך לתשלומי ביטוח.

יתכן והבקשה לתשלומי ביטוח תידחה וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה וההחרגות הקיימות בה.

בכל מקרה נודיעך בכתב את עמדתנו.

Powered by אלעד מערכות
לשיחה עם נציג שרות
חייג: 3453*