פעילות חברה | הכשרה חברה לביטוח `
כניסה
סגור פופאפ
אייקון כישלון

אופס, משהו השתבש

לא נשעמם אתכם עם הפרטים אבל... בעקבות תקלה טכנית הפנייה לא התקבלה
אנא נסו במועד מאוחר יותר, או פנו למוקד הלקוחות שלנו בטלפון 3453*
סגור פופאפ
אייקון הצלחה

הצלחת!

תודה שפנית להכשרה
נציג מטעם הכשרה יחזור אליך בהקדם האפשרי
WhatsApp

פעילות חברה | הכשרה חברה לביטוח

פעילות חברה

 

פעילות חברה

הכשרה חברה לביטוח בע"מ ("הכשרה") התאגדה בחודש דצמבר 1994. החל משנת 1995 הועברה לחברה מהכשרת הישוב החזקות ביטוח בע"מ (להלן: "החזקות ביטוח"), חברת האם של החברה, אותה עת, כל פעילות הביטוח בתחומי ביטוח כללי וביטוח חיים. החל משנת 2004, נסחרות מניות החברה בבורסה בתל אביב.

החברה נשלטת על ידי מר אלי אלעזרא אשר הינו בעל השליטה באלעזרא החזקות בע"מ המחזיקה בשליטה אלעזרא החזקות ביטוח אשר מחזיקה בשליטה בחברה.
החברה פועלת וכפופה להוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א – 1981, והתקנות שהוצאו על פיו. התקנות קובעות בין היתר הוראות בנוגע להון העצמי המינימלי הנדרש ממבטח, תקנות ומגבלות השקעה, תקנות בדבר החזקת עתודות ביטוח, עקרונות בדבר חישוב תביעות תלויות ועקרונות חשבונאיים לעריכת הדוחות הכספיים.

החברה פועלת במסגרת שני תחומי פעילות עיקריים כדלקמן:

  • תחום כללי (אלמנטרי)
  • תחום זה מתחלק לשלושה ענפים עיקריים כדקלמן:
  • ענף ביטוח כללי רכב חובה – הכולל ביטוח רכב חובה בלבד.
  • ענף ביטוח כללי רכב רכוש – הכולל ביטוח רכב מקיף וצד ג'.
  • ענף ביטוח כללי אחר -  הכולל את יתר ענפי הביטוח הכללי שאינם רכב, כגון: אובדן רכוש ובתי עסק,ביטוח מקיף דירות, ביטוח אחריות מעבידים, ביטוח צד ג', ביטח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות המוצר, ביטוח תאונות אישיות, ביטוחי בריאות לזמן קצר של עד שנה.
  • תחום ביטוח חיים וחיסכון טווח ארוך – המעניק כיסוי לאירועים ביטוחיים הנובעים מסיכונים שונים, כגון: מוות, נכות, אובדן כושר עבודה, בריאות (למעט ביטוחי נסיעות לחו"ל, עובדים זרים וקולקטיבים אשר נכללים בענף כללי אחר, בשל אופיים של ביטוחים אלו הנעשים לזמן קצר של עד שנה), מחלות קשות וכו' (להלן: "ריסק"). ישנן תוכניות ביטוח המשלבות בתוכן מרכיב של צבירה כספית (להלן: "חיסכון"). השילוב בין שני המרכיבים (ריסק וחיסכון) תלוי במבוטח ומותאם לצרכיו האישיים.

עיקר פעילותה של החברה הינו בתחום הביטוח הכללי, בעיקר ביטוח רכב חובה ורכב רכוש.

Powered by אלעד מערכות
לשיחה עם נציג שרות
חייג: 3453*