סקירה מקרו-כלכלית: סיכום רבעון שני לשנת 2014 ותחזית להמשך השנה | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

סקירה מקרו-כלכלית: סיכום רבעון שני לשנת 2014 ותחזית להמשך השנה

להגדיל מניות בארה"ב וזאת על חשבון הקטנה בישראל

חודש מאי התאפיין בירידה של 33% במכירות של דירות חדשות לעומת חודש אפריל ו-45% ירידה לעומת חודש מאי אשתקד כך שלמעשה ברבעון הראשון והשני חלה ירידה וזאת בהמתנה של הזוגות הצעירים לתוכנית שר האוצר ליישום מע"מ אפס. ירידה זו במכירת הדירות צפויה להשפיע על ענפים משלימים כגון ענף הרהיטים וציוד לבית ולהשפיע בסופו של דבר על הצמיחה.
ההתמתנות בצריכה הפרטית במחצית הראשונה של השנה אשר צמחה ב-1.6% לעומת 3.7% במחצית השנייה של 2013 כמו גם ההתמתנות ברכישות בכרטיסי אשראי ופדיון נמוך בענפי המסחר והשירותים כל אלו יצטרכו לקבל ביטוי בהחלטת בנק ישראל האם להוריד את הריבית כבר בחודש הקרוב. גם דו"חות החברות הקמעונאיות הראו חולשה בהמשך למגמה הכללית. אמנם בנק ישראל החליט לעת עתה להותיר את הריבית ברמה של 0.75% אך ללא ספק במקרה ומגמה זאת תימשך יצטרך הבנק להוריד את הריבית בעוד רבע נקודות האחוז וזאת למרות חשש הבנק שצעד זה יגביר את העליות בשוק הנדל"ן.

מדד המחירים לחודש מאי עלה ב-0.1% וב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-1% הגבול התחתון של יעד האינפלציה של בנק ישראל חלק מהסיבות לכך הם ההתמתנות בצריכה הפרטית אשר גם היא כשלעצמה תשפיע על התמתנות הצמיחה במשק המקומי. תחזית האינפלציה לחודש יוני הינה 0.2% כמו גם בחודש יולי ו-1.1% ב-12 החודשים הקרובים. הדולר צפוי להיסחר בשבוע הקרוב סביב רמות של 3.42 ₪ לדולר ואף להמשיך להיחלש בהדרגתיות.

לעומת החולשה בישראל, בארה"ב הנתונים ממשיכים להיות חיוביים בחודש מאי היה גידול של 18.6% במכירת בתים חדשים וגידול של 4.9% במכירת בתים יד שניה, מדד מנהלי הרכש עלה ב-1.3 נקודות ביוני ל-57.5 גם מדד אמון הצרכנים עלה ב-2.3 נקודות ל-85.2 ביוני ונמצא החודש הרביעי ברציפות מעל רף 80 הנקודות. בחודש יוני שיעור האבטלה ירד ל-6.1% לעומת 6.3% בחודש מאי וכן נוספו 288  אלף משרות חדשות במשק האמריקאי לעומת 224 אלף בחודש מאי. השיפור בשוק העבודה האמריקאי כמו גם בצריכה הפרטית והנתונים האחרונים שהיו ברובם חיוביים תמכו בהמשך צמצום ההרחבה הכמותית.

עפ"י הערכות הפד הצמיחה במשק האמריקאי תנוע סביב 2.2% ואינפלציית הליבה תנוע סביב 1.5% ובמהלך 2015 נתחיל לראות העלאות ריבית כך שבסוף אותה שנה תעמוד הריבית בארה"ב על 1.0%-1.25% ובכך מאותת הפד כי הכלכלה האמריקאית צועדת בכיוון הנכון.

לאור נתונים אלו ואחרים אנו מוצאים יתרון מובהק בהחזקה של מניות בשוק האמריקאי וזאת על חשבון המניות בשוק המקומי כך שתמהיל תיק המניות אמור להיות עם משקל יתר לשוק בארה"ב ולאחריו השוק באירופה ובעיקר גרמניה ורק בסוף חלק קטן בשוק הישראלי. 

 

שווקי המניות בעולם

הכלכלה הגלובלית- שוקי המניות שוברים שיאים חדשים ברמות המחירים על רקע נתונים חיוביים לגבי הפעילות הכלכלית, המשך מדיניות מוניטארית מרחיבה וכן ירידה במספר גורמי סיכון, שהעיבו בעבר על השווקים. האינפלציה נמוכה מאוד ושיעורי האבטלה בעיקר באירופה עדיין גבוהים, מה שמבטיח שהריביות הנמוכות יישארו עמנו לפחות בכל שנת 2014 וככל הנראה גם הרבה מעבר לכך.
הפד אף מנסה להעביר את המסר שצמצום רכישות האג"ח, אינו מאותת על העלאת ריבית קרובה, וכל עוד לא נראה תפנית חיובית בשוקי העבודה במערב, לא יהיה שינוי של ממש בריביות.
על אף הרבעון החיובי, חשוב לזכור כי העליות לוו בתנודתיות רבה של השווקים הן ברבעון הראשון והן ברבעון השני, בעיקר באירופה.

ארה"ב- מרבית הנתונים ממשיכים להיות חיוביים יחסית- אמנם הרבעון הראשון היה חלש מהצפוי אך הנתונים השוטפים מראים שהשיפור בפעילות נמשך. נתוני הצמיחה של הרבעון הראשון בארה"ב עודכנו כלפי מטה. גם נתוני הצריכה הפרטית עודכנו כלפי מטה – עלייה של 1% בלבד לעומת 3.1% באומדן הקודם. נתוני הרבעון הראשון הנמוכים צפויים להוריד את הצמיחה השנתית לכ-1.5%, זאת למרות שהצמיחה ביתר הרבעונים צפויה להיות גבוהה ברמה של כ-3% ברבעון. האינדיקטורים השוטפים הוסיפו להצביע על שיפור בפעילות: עלייה במכירות בתים חדשים ויד שנייה בחודש מאי, שיפור במדדי אמון הצרכנים לחודש יוני ועלייה, אם כי נמוכה מציפיות האנליסטים, בהכנסות והוצאות הצרכנים לחודש מאי.
אירופה – מדדי האמון הכלכליים בגוש האירו מצביעים זה החודש השני על האטה צפויה בפעילות הכלכלית. מבין האינדיקציות שפורסמו לאחרונה נציין את הירידה בביטחון הכלכלי, שירד מ-102.6 במאי ל-102 ביוני על רקע משבר אוקראינה ומהלכי ה-ECB  האחרונים, הורדת ריבית ה-ECB  מ-0.25% ל- 0.15%. בגרמניה ירד מדד מנהלי הרכש המשוקלל לרמתו הנמוכה ביותר מזה שמונה חודשים (מ-55.6 במאי ל-54.2 ביוני).

בסיכום רבעוני מדד הדאו עלה ב- 1.4%, S&P 500 עלה ב-1.3% והנסדא"ק עלה ב-1.8%.
מדד היורוסטוקס 600 הניב תשואה של 1.3% ומדד ה DAX הגרמני המייצג את החברות המובילות בגרמניה עלה בכ-1.8%.
מדד הניקיי היפני שהיה המדד הטוב ביותר בשנה שעברה כאשר זינק בכ-57% עקב רפורמות מרחיקות לכת לשינוי מבנה הכלכלה, בשילוב עם הרחבה מוניטארית ופיסקאלית חסרת תקדים, ירד מתחילת השנה בכ-5%.
מדד השווקים המתעוררים של MSCI הניב תשואה חיובית של 4.3%, כאשר מדדי המניות בברזיל ובהודו עלו מתחילת השנה ב-8.3% וב-16.2% בהתאמה.

 

שוק המניות בארץ

ישראל - המשק והפעילות הריאלית המקומית:

התמתנות קלה ניכרת בצמיחת התמ"ג המקומי, מ-2.9% ברבעון הרביעי ל-2.7% ברבעון הראשון והיא באה לידי ביטוי בחלק מתוצאות החברות המקומיות. במבט לעתיד נראה כי מדדי הציפיות מציירים תמונה חיובית יותר, דוגמת מדד מנהלי הרכש שחצה באפריל את רמת ה-50 נק' כלפי מעלה ומגמת העלייה של מדד אמון הצרכנים מאז פברואר.
קצב הגידול בתוצר המקומי הוסיף להיות מתון, בדומה לשנתיים האחרונות. הקיפאון ביצוא נמשך, בעיקר בשל הביקושים הנמוכים בשוק העולמי אך גם על רקע הייסוף המתמשך של השקל במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי. מנגד, הצריכה הפרטית, הצריכה הציבורית, וכן תחילת הפקתו של הגז, תמכו בהמשך הגידול בצמיחה. אף על פי שהצמיחה הוסיפה להיות מתונה, שיעור האבטלה המשיך לרדת, תוך גידול בהיקף המשרות בשירותים הציבוריים. 
אינדיקאטורים מעורבים לצריכה הפרטית בחודש פברואר- עלייה רכישות בכרטיסי אשראי, אך מנגד ירידה בפדיון של רשתות השיווק.
ההשקעה בנכסים קבועים ירדה בשיעור חד, על רקע הירידה בהיקף ההשקעות בבניה למגורים ובבניה שאיננה למגורים. ההאטה עשויה להימשך עקב הקיפאון במכירות בשוק הדיור.
קיפאון זה עשוי להימשך עד אשר התוכניות של קבינט הדיור יאושרו בממשלה, ויישומן יחל.

 

שוק המניות המקומי

הבורסה קרובה לרמות השיא. לאחר שעלתה במיוחד ברבעון הראשון. חלק ממדדי המניות המקומיים נמצאים בעת הנוכחית ברמות שיא היסטוריות, המושפעות ככל הנראה, מהמגמה החיובית בשווקים המפותחים בכלל ובארה"ב בפרט. הגורמים המרכזיים המזינים את המגמה החיובית הם: הריביות הנמוכות במדינות המפותחות, כמו גם בישראל, אשר תומכים בתשואות הנמוכות בשוק אגרות החוב ומקטינים את האטרקטיביות של השקעה באפיק זה (המשמש כאלטרנטיבה להשקעה במניות).
מדד המניות של סקטור הכימיה בלט בעליה של 13.5% מתחילת השנה בעיקר בזכות טבע וכיל.
בנוסף, המגמה החיובית ארוכת הטווח במניות הנפט והגז נמשכת, על רקע הערכות חיוביות לגבי הפוטנציאל של מאגרי הגז הנמצאים בשלבי פיתוח.

 

סחורות
נפט- מחיר הנפט הגולמי מסוג  WTI ירד ב- 1% ברבעון זה.
מחיר נפט גולמי מסוג WTI במערב טקסס הגיע לרמה הגבוהה ביותר מזה שלושה שבועות לאחר שהוצאות הצרכנים בארה"ב עלו בפברואר בשיעור הגדול ביותר מזה שלושה חודשים. מחיר נפט מסוג ברנט עלה על רקע חששות מהסלמה במתיחות באוקראינה. מחיר נפט גולמי מסוג WTI  עלה גם לאחר שפורסם כי המלאים ירדו לרמה נמוכה.

זהב- מתחילת השנה עלה מחיר הזהב ב-9.5%. מחיר אונקיה נסגר על 1320 דולר לאונקיה בסוף החודש.
מחיר הזהב סגר את שנת 2013 במחיר של 1206 דולר לאונקיית זהב. זאת לאחר שירד 27.5% בשנה שעברה.

סחורות חקלאיות- מחיר התירס שעלו מתחילת השנה על רקע סימנים של ביקוש גובר למשלוחים מארה"ב, יצרנית התירס הגדולה ביותר בעולם, ירדו בחודש יוני לרמות ששררו בתחילת השנה.

מטבעות-
השקל היה אחד המטבעות החזקים בעולם בשנה שעברה והוא התחזק אל מול מרבית המטבעות העיקריים.
מתחילת השנה, התחזק השקל מול הדולר ב-1% ומול האירו ב-1.9%.

 

 השוק הסולידי 

אינפלציה וריבית
ריבית בנק ישראל עומדת בסוף הרבעון השני של 2014 על רמה של 0.75% וזאת בניגוד להערכות בשוק ההון שצפו הורדה של 0.25% לאור אירועים מסביב לעולם בהם - הורדת הריבית  בגוש האירו, עדכון תחזיות הריבית של הבנק הפדרלי בארה"ב והתחזקות השקל ברבעון האחרון בכ- 1.5%. מנגד, נתונים כלכליים שפורסמו בארץ ובעיקר עדכון לנתוני התוצר ברבעון הראשון תמכו בהחלטת בנק ישראל להותיר את הריבית ברבעון השני על כנה.

סביבת האינפלציה הנמוכה נשארה גם ברבעון זה, שני המדדים האחרונים היו נמוכים מהציפיות ומדד המחירים לצרכן עלה ב- 12 חודשים האחרונים ב- 1% אחד בלבד.
מניתוח הנתונים הכלכליים לרבעון השני, ניתן לראות האטה במשק והחלשות בביקושים המקומיים. לפי הערכות, בחישוב שנה אחורה, האינפלציה צפויה לרדת לרמה אפסית. אנו מעריכים, כי לאור נתונים אלה ולאור התחזקות השקל, ההסתברות להורדת ריבית עד סוף השנה גדלה.

ציפיות החזאים לאינפלציה ל- 12 החודשים הבאים, דומות לאלה הנגזרות משוק ההון, ועומדות על רמה של 1.4%. לעומת זאת, בנק ישראל מציין בהודעת הריבית שלו לחודש יולי, שציפיות האינפלציה הנגזרות מהריביות הפנימיות של הבנקים ל-12 החודשים הבאים עומדות על רמה של 1.1% בלבד.

 

האפיק השקלי

ברבעון השני של 2014 איגרות החוב השקליות הממשלתיות רשמו רווחי הון, בהתאם למגמת ירידת התשואות באג"ח של ארה"ב ומדינות אירופה. האג"ח לעשר שנים נסחר בסוף הרבעון הראשון בתשואה של 3.41%, בסוף הרבעון השני של 2014 הוא נסחר בתשואה של 2.82%. תהליך ירידת התשואות התרחש בעיקר במח"מים הבינוניים והארוכים – מדד המק"מ לדוגמה נסחר בתחילת השנה בתשואה לפדיון של כ- 0.9% וכעט המק"מ לשנה נסחר בתשואה של 0.71% המשקפת ירידה בציפיות להורדת ריבית בהמשך השנה. בתום הרבעון הראשון מדד השחרים הארוכים מ-5 שנים נסחר בתשואה לפדיון של 3.24%, מדד השחרים שבין 2-5 נסחרים בתשואה לפדיון של כ- 1.46% ומדד השחרים הקצרים (עד שנתיים) נסחר בתשואה של כ- 0.72%, בדומה למק"מים. כעט התשואות עומדות על 2.7%, 1.3% ו- 0.74% בהתאמה.

 

האפיק צמוד המדד
גם האפיק הצמוד רשם עליות שערים , אך באופן מתון יותר ביחס לאפיק השקלי, בעקבות המדדים הנמוכים שפורסמו ובעקבות ציפיות אינפלציה נמוכות להמשך השנה. יוצא דופן היה החלק הקצר של העקום שרשם ירידות שערים – כך מדד האיגרות הממשלתיות הצמודות בטווח של בין 0-2 שנים, ירד ב- 0.55% ברבעון השני . מדד האיגרות שבין 2-5 שנים רשם תשואה אפסית ומדד האגרות שבין 5-10 שנים רשם תשואה של כ- 2.6%. התנהגות העקומים (השקלי ביחס לצמוד) שיקפה את צפיות המשקיעים לסביבת אינפלציה נמוכה בהמשך השנה.

 

האפיק הקונצרני

האפיק הקונצרני לא נשאר מאחור והמשיך במגמה החיובית ברבעון האחרון, אך בחודש האחרון חלה תפנית והמדדים הקונצרנים סיימו את חודש יוני בירידות שערים לאחר שבנק ישראל הותיר את הריבית לחודש יולי ללא שינוי.
בדומה למגמה שהורגשה באג"חים הממשלתיים, גם בשוק הקונצרני האפיק השקלי הניב ביצועים עודפים ביחס לצמוד כאשר מדד התל בונד השקלי הניב תשואה של כ- 0.7% בעוד שמדד התל בונד 60 הניב תשואה של כ- 0.2% בלבד. מדד התל בונד תשואות היה המדד עם הביצועים הטובים ביותר לאחר שהניב תשואה של כ- 0.8% ומדד התל בונד בנקים הניב תשואה שלילית של כ- 0.1% - הנמוך מבין מדד התל בונד.

לאחר תהליך עליית השערים באג"ח הקונצרני, התשואות לפדיון בהן נסחרים המדדים הקונצרנים נמוכות מאוד ביחס לרמות ההיסטוריות שלהן. מדד התל בונד 60 נסחר בתשואה לפדיון של 1.2% לאחר שבסוף שנת 2013 הוא נסחר בתשואה של כ- 1.3% למח"מ של כ- 4.1 שנים. המדד השקלי נסחר בתשואה לפדיון של כ- 2.4% למח"מ של כ- 3.06 שנים. מרווח התשואה מעל אג"ח ממשלתי של מדדי התל בונד עומד על כ- 1.44% עבור התל בונד 60 וכ- 1.1% עבור התל בונד השקלי.

 

רוצה ליהנות מהבסט של עולם הפיננסים? בחר עכשיו אחת מתוכניות Bes​t Invest הייחודיות של הכשרה חברה לביטוח.