`
כניסה
סגור פופאפ
אייקון כישלון

אופס, משהו השתבש

לא נשעמם אתכם עם הפרטים אבל... בעקבות תקלה טכנית הפנייה לא התקבלה
אנא נסו במועד מאוחר יותר, או פנו למוקד הלקוחות שלנו בטלפון 3453*
סגור פופאפ
אייקון הצלחה

הצלחת!

תודה שפנית להכשרה
נציג מטעם הכשרה יחזור אליך בהקדם האפשרי
WhatsApp

Tikun12

תיקון 12 והוראות ההסכם הקיבוצי להגדלת ההפקדות לביטוח הפנסיוני

קיץ חם בהכשרה

רוכשים ביטוח דירה ומקבלים חודש נוסף במתנה! כיסוי כנגד כל הסיכונים לתכשיטים בגובה של עד 20% במתנה!

לקבלת הצעה

תיקון 12 והוראות ההסכם הקיבוצי להגדלת ההפקדות לביטוח הפנסיוני

                   

בחודש פברואר 2016 נכנס לתוקפו תיקון 12 לחוק הפיקוח על מוצרים פיננסיים (קופות גמל) תשע"ה-2015 (להלן: "תיקון 12"). 

ביום 23.02.2016, נחתם הסכם קיבוצי כללי בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו – הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק (להלן: "ההסכם"). הסכם זה, נחתם בעיקר כדי לשנות (למתן) את שיעור ההפרשות כפי שניתן היה לפרש אותו בתיקון המקורי.

ב- 23/05/2016 נחתם צו הרחבה, המרחיב את הוראות ההסכם על כלל העובדים והמעסיקים במשק.

ההסכם קובע, כי שיעור הפקדות בגין "שכר הקובע" של  העובד יגדלו בשתי פעימות בשיעורים המפורטים להלן:

ניכוי העובד לרכיב התגמולים:

החל מיום 1.7.16 – יוגדלו דמי התגמולים ל- 5.75%.

החל מיום 1.1.17 – יוגדלו דמי התגמולים ל- 6%.

 

הפרשות המעסיק לרכיב התגמולים:

החל מיום 1.7.16 – יוגדלו דמי התגמולים ל- 6.25%.

החל מיום 1.1.17 – יוגדלו דמי התגמולים ל- 6.5%.

 

בהפקדות לביטוח מנהלים חובה על המעסיק:

 • הפקדת המעסיק (בשיעור של 6.5% מיום 1.1.17) תכלול תשלום עבור רכישת כיסוי אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכרו של העובד. ככל שיהיה צורך להגדיל את שיעור ההפקדה בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה מעבר ל- 6.5%, המעסיק יישא בכך עד לתקרה של 7.5%. 
 • שיעור התגמולים לא יפחת מ- 5% מהשכר הקובע. 
  "השכר הקובע" להפקדות כמפורט לעיל, הוא על פי ההסכם ו/או צו ההרחבה החל על העובד ולא פחות מהשכר המובטח בהתאם לצו ההרחבה להסכם פנסיה חובה.

דוגמא 1:

הפקדת תגמולים מעסיקאכע מעסיקתגמולים עובד
עד 30.6.20165%1%5.5%
מ- 1.7.20165.25%1%5.75%
מ- 1.1.20175.50%1%6%

 

דוגמא 2 – עלות אובדן כושר עבודה גבוה מ- 2.5%:

הפקדת תגמולים מעסיקאכ"ע מעסיקתגמולים עובד
עד 30.6.20165%2.5%5.5%
מ- 1.7.20165%2.5%5.75%
מ- 1.1.20175%2.5%6%

 

במקרה ועלות הכיסוי הבטוח לאובדן כושר גבוהה מ- 1.5%, על המעסיק תחול עלות נוספת לרכישת אובדן כושר עבודה לצורך השלמת עלות הכיסוי ועד 2.5%.

במקרה והעלות גבוהה מ- 2.5% על המבוטח לקבל החלטה האם לרכוש את הכיסוי בהפרש מיתוך כספי התגמולים, במגבלת התקציב רכישת כיסוי ביטוחי בפוליסת ביטוח מנהלים או להשלים את אחוז הפיצוי החודשי ל- 75% בעלות נוספת בעצמו בפוליסה אישית נפרדת.  

 

תשלום המעסיק לרכיב פיצויי פיטורים:

שיעור הפרשת המעסיק לרכיב פיצויים לקרן פנסיה ו/או לקופת ביטוח ו/או לקופת גמל, יהיה בהתאם להסכם החל על העובד ובכל מקרה לא יפחת מ- 6% משכרו הקובע של העובד.

 

הנחיות תפעוליות ליישום ההסדר התחיקתי החדש

להלן פירוט הכללים להגדלת ההפקדות בפוליסות ביטוח מנהלים:

 1. בפוליסות מסלוליות ועדיף מ- 6/2001 ההגדלה תתבצע בפוליסה הקיימת בהתאם לנהלי החברה ובכפוף לתנאי הפוליסה.
 2. בפוליסה קלאסית או מבטיחה תשואה (אג"ח חץ) ובפוליסה משתתפת ברווחים- לא ניתן להגדיל בפוליסה הקיימת ויש לפתוח פוליסה הפרשית מאושרת לשיווק במועד ההצטרפות. במקרים בהם לא ניתן להגדיל את שיעורי ההפקדות הפנסיוניות בפוליסות הקיימות (פוליסה קלאסית, מבטיחות תשואה ובפוליסת משתתפת ברווחים) יצרף המעסיק את העובד לתכנית הביטוח אשר נבחרה לשמש כקופת ברירת המחדל לצורך הפקדת ההפרש בגין ההגדלה (להלן: "פוליסה הפרשית") והכל כמפורט להלן:

הליך השיווק

 • שיווק באמצעות סוכן ביטוח פנסיוני – יבוצע תהליך ייעוץ מלא בהתאם להוראות הדין ונהלי החברה (גילוי נאות, מסמך הנמקה וכיו"ב).

במקרים בהם ניתן להגדיל את ההפקדות בפוליסה קיימת – ניתן להעביר בקשה להגדלה במסמך חתום על ידי מעסיק ועובד.

 • הליך מול המעסיק או מול גורם מתפעל – במקרים כאמור על המעסיק להעביר לחברה בקשה להגדלת הפקדות לחיסכון בלבד בפוליסה קיימת או בפוליסה הפרשית.
  • המעסיק יחתום על הבקשה להגדלת הפקדות (מצ"ב נספח א – לפוליסה חדשה, נספח ב- לפוליסה קיימת)

  • המעסיק מחויב לעדכן את העובד ולהודיע לו כי יש לו זכות להיפגש עם סוכן פנסיוני ולעבור הליך יעוץ.

  • המעסיק יעביר נתונים להכשרה במבנה קובץ מצורף לגבי עובדים שנדרש לבצע הגדלת הפקדות.

  • הפוליסה הפרשית תהיה בתכנית עתיד למנהלים ועובדים שכירים למטרת קצבה. בפוליסה תתווסף פסקה שהפוליסה הופקה בהתאם להסכם בררת מחדל להגדלת ההפקדות.

  • הגדלה או הפקה פוליסה הפרשית ייעשה למטרת חיסכון בלבד ללא כיסויים.

  • מסלול השקעה – מסלול בררת מחדל "תלוי גיל"

 

 • קבלת כספים באמצעות ממשק מעסיקים
  • בפוליסות אשר ניתן לבצע בהן את ההגדלה – החברה תאפשר ביצוע ההגדלה על סמך פירוט השדות בממשק ללא צורך בבקשה להגדלה/הסכם ברירת מחדל מול מעסיק.
  • בפוליסות שלא ניתן לבצע בהן הגדלה – הכספים לא ישויכו לפוליסה ויידרש הליך ייעוץ מלא או ביצוע הליך ישיר מול המעסיק או מול גורם מתפעל (כמפורט לעיל).

 

דגשים למילוי הקובץ

 • יש למלא עבור כל מבוטח את השדות בקובץ.
 • יש להעביר קבצים נפרדים להגדלות בחודש יולי 2016 ולחודש ינואר2017.

 

מצ"ב:

נספח א'- בקשה להגדלת שיעור ההפקדה בפוליסה הפרשית

נספח ב'- בקשה להגדלת שיעור ההפקדה בפוליסה קיימת לפי צו הרחבה

נספח ג'- קובץ אקסל להורדה

Powered by אלעד מערכות
לשיחה עם נציג שרות
חייג: 3453*