תוכנית מגן לעתיד - ביטוח תאונות אישיות ומחלות | הכשרה חברה לביטוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ביטוח תאונות אישיות ומחלות

מגן לעתיד

מהפכה בעולם הביטוח: לראשונה חברת הביטוח מאפשרת שחרור מפרמיה בעת מקרה מוות ותשלום חודשי עד מלוא השכר עד גיל פרישה של הנפטר

מגן לעתיד מעניק במקרה מוות של המבוטח תשלומים חודשיים למוטבים, ממועד הזכאות ועד תום תקופת הביטוח בפוליסה היסודית, דבר שיאפשר ביטחון כלכלי שוטף למשפחה. סכום הביטוח ייקבע ע"י המבוטח במועד הצטרפותו לנספח לפי אחת מהאפשרויות הבאות:

 • תשלום חודשי - קבוע.
 • תשלום חודשי שיקבע במועד ההצטרפות לכיסוי הביטוחי על ידי המבוטח וישתנה לאורך תקופת הביטוח לפי אחוז מסכום הביטוח שנקבע בהתאם לגיל המבוטח במועד קרות מקרה הביטוח:
  • עד גיל 45: 100% מהסכום שנקבע.
  • מגיל 46 עד 55:  75% מהסכום שנקבע.
  • מגיל 56 ועד תום תקופת הביטוח: 50% מהסכום שנקבע.

לקבלת הצעה לחץ כאן>>

 

מגן לעתיד – מגן על עתיד המשפחה

 • חברת הביטוח מלווה בעת מקרה פטירה של המבוטח, את המוטבים גם אחרי גיל הפרישה.
 • סכום הביטוח המתקבל בקרות אירוע ביטוחי, שומר על רמת ההכנסה במשפחה בהתאם למה שנקבע ערב קרות מקרה הביטוח עד גיל פרישה.
 • מאפשר גמישות מירבית לקביעת מוטבים: גם כשהילדים עוברים את גיל 21.
 • במקרה מות המוטב (אלמנה) לאחר התחלת תשלומי סכום הביטוח החודשי ולפני מועד תום תקופת הביטוח, החברה תשלם את סכומי הביטוח העתידיים ליורשים החוקיים של המוטב בתשלום חד פעמי.

ויש עוד פלוס...

 

על מנת שהגנת המשפחה תהיה מלאה אנו ממליצים לרכוש גם את ההרחבה מגן לעתיד פלוס:
ברכישת מגן לעתיד פלוס סכום הביטוח יהיה בשיעור קבוע מסכום הביטוח החודשי של הכיסוי "מגן לעתיד" כפי שיקבע ע"י המבוטח לפי אחת מהאפשרויות הבאות:

 

 • אפשרות א': 10% מסכום הביטוח החודשי של הכיסוי "מגן לעתיד".
 • אפשרות ב': 15% מסכום הביטוח החודשי של הכיסוי "מגן לעתיד".
 • אפשרות ג': 20% מסכום הביטוח החודשי של הכיסוי "מגן לעתיד".

בקרות מקרה הביטוח סכום הביטוח ישולם בתשלומים חודשיים לפוליסה אישית עם מרכיב חיסכון. כספים אלו יצברו / ייחסכו בפוליסה, וישולמו למוטבים במלואם בגיל הפרישה כאמור (עם אפשרות לתשלום מוקדם יותר בהתאם לדרישתם).

 

למה מגן לעתיד הוא הפתרון המשתלם ביותר עבור המבוטח?

 • סכום הביטוח המתקבל אינו חייב במס.
 • מוצר הנתפר באופן אישי ע"י המבוטח על פי בחירתו מראש, המבוטח קובע את סכום הביטוח למקרה פטירה ואינו תלוי בניהול כללי ובתשואה דמוגרפית של הקרן.
 • ניתן לרכוש הבטחת הכנסה מלאה במקרה פטירה.

 

 

כיצד רוכשים את הביטוח?  
הכשרה מציעה את מוצרי הביטוח באמצעות סוכני הביטוח העובדים עימה. לרכישת פוליסת ביטוח חיים עליך לפנות לסוכן ביטוח המשווק פוליסות שירות של הכשרה.

 

לקבלת הצעה לחץ כאן>>

 


 
המידע על תניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי לידיעה כללית בלבד, איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב את החברה. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. השימוש באתר אינטרנט זה של הכשרה והשירותים הניתנים בו מותנים בקבלת התנאים וההוראות של "תנאי השימוש" באתר. כל הזכויות שמורות להכשרה