דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ביטוח חיים וריסק

הרחבות

 

 

למענך - כיסוי לאובדן כושר תפקוד בעבודות משק ביתלמענך - כיסוי לאובדן כושר תפקוד בעבודות משק ביתלמענך, פוליסת ביטוח נגד אובדן תפקוד במשק הבית - פוליסה חדשנית של הכשרה המכסה אותך במקרה של אובדן יכולת התפקוד בעבודות משק הבית. הכשרה - ביטוח בעולם פתוחhttps://www.hcsra.co.il/LifeInsurance/Extensions/Pages/forYou_old.aspx
שלב פלוס - ביטח אובדן כושר עבודהשלב פלוס - ביטח אובדן כושר עבודהביטוח "שלב פלוס" מיועד למקרים בהם עקב מחלה או תאונה נשלל מהמבוטח הכושר לעסוק בעיסוק עליו הצהיר בשיעור 75% לפחות, באופן זמני או קבוע, וכן נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו,השכלתו והכשרתו. https://www.hcsra.co.il/LifeInsurance/Extensions/Pages/ShlavPlus_old.aspx
מוות מתאונהמוות מתאונהתוכנית הביטוח מוות מתאונה היא תוספת שניתן לרכוש לביטוח חיים, המבטיחה למוטבים סכום חד פעמי במקרה של פגיעה הגורמת למוות. https://www.hcsra.co.il/LifeInsurance/Extensions/Pages/DeathAccident_old.aspx
ביטוח אובדן כושר עבודהביטוח אובדן כושר עבודהביטוח "הכי להכנסה פלוס" מיועד למקרים בהם עקב מחלה או תאונה נשלל מהמבוטח בשיעור 75% לפחות, באופן זמני או קבוע, הכושר לעסוק בעיסוק בו עסק ערב קרות האירוע. בנוסף, המבוטח אינו עובד בפועל ואינו משתכר, לתקופה העולה על תקופת ההמתנה.https://www.hcsra.co.il/LifeInsurance/Extensions/Pages/Income_old.aspx
נכות מתאונהנכות מתאונהתוכנית הביטוח "נכות למקרה תאונה" מבטיחה לך סכום חד פעמי במקרה של פגיעה הגורמת לנכות מלאה או חלקית. https://www.hcsra.co.il/LifeInsurance/Extensions/Pages/InjuryAccident_old.aspx