עתיד 60 פלוס לעצמאים `
כניסה
סגור פופאפ
אייקון כישלון

אופס, משהו השתבש

לא נשעמם אתכם עם הפרטים אבל... בעקבות תקלה טכנית הפנייה לא התקבלה
אנא נסו במועד מאוחר יותר, או פנו למוקד הלקוחות שלנו בטלפון 3453*
סגור פופאפ
אייקון הצלחה

הצלחת!

תודה שפנית להכשרה
נציג מטעם הכשרה יחזור אליך בהקדם האפשרי
WhatsApp

עתיד 60 פלוס לעצמאים

חסכון פנסיוני - עתיד

​​​עתיד 60 פלוס לעצמאים

​עתיד 60 פלוס לעצמאים היא תוכנית חסכון המשלבת בין תוכנית משלמת קצבה לבין תוכנית לא משלמת קצבה ומאפשרת גמישות מרבית.

לקבלת הצעה לחץ כאן>>
 

עיקרי התוכנית 

 • התוכנית מיועדת למצטרפים מגיל 60 ואילך ומבטיחה מקדמי קצבה מובטחים לבוחרים במסלול 240 גימלאות.

 • ניתן לבחור בתוכנית המשלמת לקצבה ומוכרת כקופת גמל ומשלמת קצבה לבין התוכנית הלא משלמת לקצבה.

 • ביצוע הפקדות שוטפות בהתאם לתנאי הפוליסה והפקדות חד פעמיות.

 • אופציית רכישת ביטוחים נוספים בנוסף לתוכנית הבסיסית.

 • אפשרות בחירה בין מסלולי השקעה מגוונים.

 • ניתן להוסיף לתוכנית כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה ומקרה מוות.

 

כיסויים נוספים

ניתן לרכוש כיסויים נוספים מתוך ההפקדות לתוכנית עתיד 60 פלוס לעצמאים, בתנאי שעלות הכיסויים הביטוחיים לא תעלה על  35% מהתשלום השוטף לאחר ניכוי דמי ניהול,  בכל עת.

 

יתרונות עתיד 60 פלוס לעצמאים

 • המבוטח יכול לבחור בכמה תשלומים יקבל את הקצבה מהסכומים שנצברו בתוכנית לא משלמת קצבה, כאשר בחירה במסלול 240 תשלומים יעניקו למבוטח מקדמי תוחלת חיים מובטחים.

 • אפשרות בחירה בין הפרשות לתוכנית המשלמת קצבה לתוכנית לא משלמת קצבה או שילוב ביניהן.

 • דמי ניהול קבועים.

 • בחירה בין מסלולי השקעה מגוונים.

 • כיסויים ביטוחיים למקרה אובדן כושר עבודה ולמקרה מוות, בפרמיה משתנה אחת לשנה או אחת לכל 5 שנים.

 • ניתן להפקיד הפקדות חד פעמיות בנוסף לתשלומים השוטפים, בהתאם לתנאי הפוליסה.

 • אופציה להגדלת סכום הביטוח למקרה מוות.

 • אפשרות קבלת הטבות מס בהתאם לכללי המס לפי סעיף 47.

 • אפשרות להמשיך להפקיד תשלומים שוטפים לפוליסה במעמד של שכיר עמית תוך שמירה על זכויות וותק, במקרה של שינוי מעמדו של המבוטח ממעמד של עצמאי לשכיר. 

 

מה תקבל בפרישה?

בתום תקופת הביטוח בתכנית לקצבה, יהיה המבוטח זכאי לתשלום קצבה חודשית בהתאם למסלול בו בחר:

 • מסלול קצבה בו מקדמי ההמרה מגלמים הבטחת תוחלת חיים:

  • תשלום קצבה חודשית, כאשר המקדמים לחישוב הקצבה החודשית יהיו לכל ימי חייו של המבוטח ולמשך תקופה מובטחת של 240 תשלומים.

 • מסלולי קצבה בהם מקדמי ההמרה אינם מובטחים:

  • תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח.

  • תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ולמשך תקופה מובטחת שתקבע על ידי המבוטח השונה מ- 240 תשלומים.

  • תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ולאחר מותו תשלום קצבה חודשית לבת זוגו של המבוטח לכל ימי חייה.

 

תכנית המשך בפרק לתגמולים

המבוטח רשאי להעביר את ערך הפדיון של הפרק לתגמולים, כולו או חלקו לתכנית ההמשך בפרק לתגמולים. 

מסלול קבלת הקצבה בתכנית ההמשך יהיה מסלול קצבה בו מקדמי ההמרה מגלמים הבטחת תוחלת חיים ובהתאם לו תשולם קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ולמשך תקופה מובטחת של 240 תשלומים.

 

דמי הניהול מהחיסכון המצטבר אותם תגבה החברה בתקופת תשלום הקצבה על פי תכנית ההמשך בפרק לתגמולים יהיו בשיעור שנתי  של 0.5%.

 

הלוואות 

מבוטחים בתוכנית עתיד לעצמאים יכולים לקבל הלוואה בהתאם לתקנות קופות גמל ומס הכנסה.

 

כיסוים נוספים

ניתן להוסיף את הכיסויים הבאים לפוליסת עתיד לעצמאים בתוספת תשלום:

 • שלב פלוס: ביטוח נוסף לתשלום פיצויים חודשיים ולשחרור מתשלום פרמיות במקרה של איבוד מוחלט של כושר עבודה המיועד לבעלי עיסוק של צווארון כחול, תמורת פרמיה משתנה מידי שנה.

 • הכי להכנסה פלוס: ביטוח נוסף לתשלום פיצויים חודשים ולשחרור מתשלום פרמיות במקרה של איבוד מוחלט של כושר העבודה ,המיועד לבעלי עיסוק של צווארון לבן, תמורת פרמיה משתנה מידי שנה.

 • שלב - שחרור: שחרור מתשלום פרמיות במקרה של איבוד מוחלט של כושר עבודה.

כמו כן, ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים בפוליסה נפרדת פרטית ,כתוספת לביטוח חיים (ריסק):

 • ביטוח נוסף לתשלום סכום ביטוח נוסף מלא או חלקי במקרה של נכות מלאה או חלקית עקב תאונה.

 • הרחבת הביטוח לתשלום מוקדם של מחצית מסכום הביטוח למקרה מוות עקב מחלה חשוכת מרפא:  החברה תשלם למבוטח 50% מסכום הביטוח המגיע למקרה מות המבוטח עם קבלת ההוכחה סבירה על דעת רופא החברה לפיה המבוטח חולה במחלה חשוכת מרפא.

 

מסלולי השקעה

התכנית עתיד 60 פלוס לעצמאים מציעה מגוון מסלולי השקעה לבחירתך:

 • מסלולית אג"ח ממשלתית: החברה תשקיע את הנכסים הנצברים במסלול כך שבכל עת לא יפחת שיעור הנכסים המושקע באג"ח ממשלתיות ו/או מק"מ (של מדינת ישראל) מ- 70% מנכסי המסלול, בכפוף להוראות תקנות דרכי ההשקעה. יתרת ​הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

 • מסלולית מניות: החברה תשקיע את הנכסים הנצברים במסלול כך שבכל עת לא יפחת שיעור הנכסים המושקעים במניות מ- 50% מנכסי המסלול, בכפוף להוראות תקנות דרכי השקעה. יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

 • מסלולית כללית: החברה תהיה רשאית להשקיע בכל נכס, בכפוף להוראות תקנות דרכי השקעה. לחברה אין חובה להשקיע בשיעור מינימאלי באפיק כלשהוא. החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

קיימת אפשרות בחירה בין מסלולי ההשקעה. במידה ולא ניתנה הודעה על מסלולי השקעה, יושקעו התשלומים לחסכון במסלול השקעה ברירת מחדל, שהוא מסלולית כללית.

 

מסלולי ההשקעה בפוליסה, לא יעלו על ארבעה, אלא אם הוחלט אחרת על ידי החברה.

 

ניתן לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה, בהתאם לתנאי הפוליסה ובהודעה מראש לחברת הביטוח.

יתרונות רכישת ביטוח דרך הכשרה

הכשרה מציעה למבוטחיה גמישות ואפשרות לשנות את מסלולי ההשקעה והתוכנית בהתאם לשינויים בחייהם. ביטוח פנסיוני הוא ביטוח המלווה אותך לאורך כל חייך ולכן החשיבות בבחירה חברה מקצועית, בעלת ניסיון ומוניטין מוכח כהכשרה אשר תלווה אותך לאורך כל חייך עד לפרישה.

 

לקבלת הצעה לחץ כאן>>

Powered by אלעד מערכות
לשיחה עם נציג שרות
חייג: 3453*