עתיד 60 פלוס למנהלים ועובדים שכירים `
כניסה
סגור פופאפ
אייקון כישלון

אופס, משהו השתבש

לא נשעמם אתכם עם הפרטים אבל... בעקבות תקלה טכנית הפנייה לא התקבלה
אנא נסו במועד מאוחר יותר, או פנו למוקד הלקוחות שלנו בטלפון 3453*
סגור פופאפ
אייקון הצלחה

הצלחת!

תודה שפנית להכשרה
נציג מטעם הכשרה יחזור אליך בהקדם האפשרי
WhatsApp

עתיד 60 פלוס למנהלים ועובדים שכירים

חיסכון פנסיוני - עתיד

​​​עתיד 60 פלוס למנהלים ועובדים שכירים

עתיד 60 פלוס למנהלים ולעובדים שכירים היא תוכנית חסכון חדשנית המשלבת בין תוכנית משלמת קצבה לבין תוכנית לא משלמת קצבה ומאפשרת גמישות מרבית.

לקבלת הצעה לחץ כאן>>
 

 עיקרי התוכנית 

 • התוכנית מיועדת למצטרפים מגיל 60 ואילך ומבטיחה מקדמי קצבה מובטחים לבוחרים במסלול 240 גימלאות.

 • הפוליסה מוכרת כקופת גמל משלמת קצבה לעובדים שכירים. התוכנית הלא משלמת קצבה מאושרת כקופת גמל לא משלמת לקצבה.

 • חיסכון פנסיוני: הפקדות המעביד והעובד בביטוח מנהלים לשכירים

 • אפשרות בחירה בין הפרשות לתוכנית משלמת קצבה לתוכנית לא משלמת קצבה או שילוב ביניהן.

 • אפשרות לבחירת מסלולי קבלת הקצבה

 • בתום תקופת הביטוח המבוטח רשאי להעביר את ערך הפדיון בתכנית הלא משלמת לקצבה הנובע מכספים שהתקבלו החל משנת המס 2008 לתכנית המשך המקנה לו את הזכות לבחור את אופן תשלום הקצבה בהתאם לחלופות א' ג' ו-ד' המופיעות להלן. מקדמי ההמרה יקבעו בעת תשלום הקצבה הראשונה.

 • אפשרות בחירה בין מסלולי השקעה מגוונים

 

יתרונות עתיד 60 פלוס למנהלים ועובדים שכירים

 • תוכל לבחור בין הפקדות לתוכנית המשלמת קצבה לבין הפקדות לתוכנית לא משלמת קצבה או שילוב ביניהן.

 • בתום התקופה תוכל להעביר את ערך הפדיון של התכנית הלא משלמת לקצבה לתכנית ההמשך.

 


 

תוכל לקבל את הקצבה מהסכומים שנצברו בתוכנית משלמת ולא משלמת קצבה באחד מהמסלולים הבאים:

 • תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח.

 • תשלום קצבה חודשית לכל חייו של המבוטח ולמשך תקופה מובטחת של 240 תשלומים.

 • תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ולמשך תקופה מובטחת שתקבע על ידי המבוטח השונה מ-240 תשלומים.

 • תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ולאחר מותו תשלום קצבה חודשית לבת זוגו של המבוטח לכל חייה.

בתכנית המשלמת לקצבה מקדמי ההמרה מובטחים ולא ישתנו.

 

בתכנית הלא משלמת לקצבה מקדמי ההמרה יקבעו בעת תשלום הקצבה הראשון.

 

אפשרות בחירה בין מסלולי דמי הניהול שינוכו מהתשלום השוטף ומהחיסכון המצטבר:

 • מסלול בשיעורים קבועים.

 • בחירה בין מסלולי השקעה מגוונים.

 • ניתן לבצע הפקדות חד פעמיות בנוסף לתשלומים השוטפים, בהתאם לתנאי הפוליסה.

 • אופציה להגדלת סכום הביטוח למקרה מוות.

 • המעסיק יכול להעניק את הטוב ביותר לעובדיו, העובדים ייהנו מחופש בחירה להבטחת עתידם!


 

 

מה קורה במקרה של הפסקת עבודה?

מבוטח שמפסיק את עבודתו אצל המעביד, שלא כתוצאה מפרישה לפנסיה, רשאי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם להסדר התחיקתי:

 • המשך הפקדת תשלומים שוטפים לפוליסה אצל מעביד חדש.

 • החלת ריסק זמני: במקרה של הפסקת תשלומים שוטפים לפוליסה, יינתן למבוטח אוטומטית, או על פי בקשתו, אלא אם ביקש בכתב לוותר על כך, כיסוי זמני בגובה סכום הביטוח שהיה מבוטח בו למקרה מוות וכן על פי פרקי הכיסויים הביטוחיים הנוספים המפורטים בפוליסה. הכיסוי הזמני ניתן לתקופה של חמישה חודשים מיום הפסקת התשלומים או עד למיצוי החיסכון המצטבר, לפי המוקדם בין השניים. ניתן להאריך את תקופת הכיסוי לריסק זמני ל-24 חודשים.

 • משיכת ערך הפדיון כולו או חלקו על פי תקנות חוק קופות גמל ותקנות מס הכנסה.

 • שינוי מעמד ממעמד של עמית שכיר למעמד של עמית עצמאי.

 

הלוואות

מבוטחים בתוכנית עתיד 60 פלוס למנהלים ועובדים שכירים יכולים לקבל הלוואה בהתאם לתקנות קופות גמל ומס הכנסה.

 

מסלולי השקעה

בתכנית עתיד 60 פלוס למנהלים ועובדים שכירים מגוון מסלולי השקעה לבחירתך:

 • מסלולית אג"ח ממשלתית: החברה תשקיע את הנכסים הנצברים במסלול כך שבכל עת לא יפחת שיעור הנכסים המושקע באג"ח ממשלתיות ו/או מק"מ (של מדינת ישראל) מ- 70% מנכסי המסלול, בכפוף להוראות תקנות דרכי ההשקעה. יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

 • מסלולית מניות: החברה תשקיע את הנכסים הנצברים במסלול כך שבכל עת לא יפחת שיעור הנכסים המושקעים במניות מ- 50% מנכסי המסלול, בכפוף להוראות תקנות דרכי השקעה. יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

 • מסלולית כללית: החברה תהיה רשאית להשקיע בכל נכס, בכפוף להוראות תקנות דרכי השקעה. לחברה אין חובה להשקיע בשיעור מינימאלי באפיק כלשהוא. החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

​יתרונות רכישת ביטוח דרך הכשרה

הכשרה מציעה מחירים אטרקטיביים והסדרי תשלום נוחים. בנוסף, נהנים המבוטחים מגמישות ואפשרות לשנות את מסלולי ההשקעה והתוכנית בהתאם לשינויים בחייהם.

ביטוח פנסיוני הוא ביטוח המלווה אותך לאורך כל חייך ולכן החשיבות בבחירה חברה מקצועית, בעלת ניסיון ומוניטין מוכח כהכשרה אשר תלווה אותך לאורך כל חייך עד לפרישה.

 

לקבלת הצעה לחץ כאן>>

Powered by אלעד מערכות
לשיחה עם נציג שרות
חייג: 3453*