ביטוח אחראיות מקצועית | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ביטוח עסק

ביטוח אחריות מקצועית

​ביטוח אחריות מקצועית נועד להגן על בעלי מקצועות חופשיים מפני תביעות בגין רשלנות או אי עמידה בסטנדרטים מקצועיים. ביטוח אחריות מקצועית מגן על המבוטח מפני פגיעה כספית בשל הפרת חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות ומחדל שנעשו במסגרת תפקידו בתום לב בעת ביצוע עבודה ומתן שירות במסגרת מקצועו. ​

 


 
עיקרי התוכנית

 

 

  • כיסוי תביעה בשל הפרת חובה מקצועית בתום לב עקב מעשה או מחדל רשלניים, טעות או השמטה, שהוגשה במשך תקופת הביטוח
  • כיסוי למי שפועל בשמו של המבוטח או משמש כנציגו
  • כיסוי לאבדן מסמכים

 

הרחבות

  • כיסוי הוצאות משפטיות עקב תביעה הגנה במשך תקופת הביטוח
  • כיסוי רטרואקטיבי, במקרים בהם האירוע הביטוחי אירע לפני כניסת הביטוח לתוקף אך נודע עליו לראשונה לאחר כניסת הביטוח בתוקף.

 

יתרונות רכישת ביטוח אחריות מקצועית דרך הכשרה חברה לביטוח
הכשרה מציעה מחירים אטרקטיביים והסדרי תשלום נוחים. כשאתה מבוטח בהכשרה אתה יכול להיות בטוח שמאחוריך עומדת חברת ביטוח איכותית שתדאג לך בעת הצורך

 

 


 
כיצד רוכשים את הביטוח? 
הכשרה חברה לביטוח מציעה את מוצרי הביטוח באמצעות סוכני הביטוח העובדים עימה. לרכישת ביטוח אחריות מקצועית עליך לפנות לסוכן ביטוח המשווק פוליסות שירות של הכשרה.

 

 


 
כיסויים מומלצים נוספים 
להשלמת הכיסוי הביטוחי, וכדי שתוכל לישון בשקט, הכשרה מציעה לך לשקול גם את הביטוחים הבאים:

 

 

 

 

המידע על תניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי לידיעה כללית בלבד, איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב את החברה. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. השימוש באתר אינטרנט זה של הכשרה חברה לביטוח והשירותים הניתנים בו מותנים בקבלת התנאים וההוראות של "תנאי השימוש" באתר. כל הזכויות שמורות להכשרה.