ביטוח אחריות מעבידים | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ביטוח עסק

ביטוח אחריות מעבידים

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מכסה את חבות המבוטח כלפי עובדיו בשל נזקים  גופניים או נפשיים שנגרמו לעובד תוך ועקב עבודתו אצל המעביד, כתוצאה מתאונה או מחלה. פוליסה זו משלימה את הפיצויים המשולמים על ידי הביטוח הלאומי בגין תאונות עבודה או מחלות ואינה באה במקום הפיצויים המשולמים על ידי הביטוח הלאומי.

 

 

עיקרי התוכנית

 

אחריות בשל נזק גופני או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד מעובדי המבוטח שאירעו תוך וכדי ועקב עבודתו בעסק המבוטח.


 

​יתרונות התוכנית

  • פיצוי בשל חבות המבוטח עקב תאונה או מחלת אחד מעובדיו.
  • פיצוי בגין הוצאות משפטיות להגנה בפני תביעה לפיצוי.

 


 
יתרונות רכישת ביטוח אחריות מעבידים דרך הכשרה חברה לביטוח 
הכשרה מציעה מחירים אטרקטיביים והסדרי תשלום נוחים. כשאתה מבוטח בהכשרה אתה יודע שמאחוריך עומדת חברת ביטוח איכותית שתדאג לך בעת הצורך.

 

 

 
כיצד רוכשים את הביטוח?  
הכשרה חברה לביטוח מציעה את מוצרי הביטוח באמצעות סוכני הביטוח העובדים עימה. לרכישת ביטוח צד שלישי עליך לפנות לסוכן ביטוח המשווק פוליסות שירות של הכשרה.

 

 


 
כיסויים מומלצים נוספים 
כדי שתרגיש שאתה מכוסה מכל הכיוונים, הכשרה לך לשקול גם את המוצרים הבאים:

 

 

המידע על תניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי לידיעה כללית בלבד, איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב את החברה. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. השימוש באתר אינטרנט זה של הכשרה חברה לביטוח והשירותים הניתנים בו מותנים בקבלת התנאים וההוראות של "תנאי השימוש" באתר. כל הזכויות שמורות להכשרה.