ביטוח עבודות קבלניות - הכשרה חברה לביטוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ביטוח הנדסי

ביטוח עבודות קבלניות

​פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מתאימה לקבלנים וליזמים העוסקים בתחום הבנייה לסוגיה, פיתוח, תשתיות, קבלני שיפוץ ואנשים העוסקים בבנייה עצמאית ובשיפוץ ביתם.
פוליסה זו מורכבת, ועל כן בעת רכישתה חשוב מאוד להתייעץ עם אנשי מקצוע שביכולתם לרדת לפרטים ולהמליץ על הרחבות וכיסויים נאותים בהתאם לסיכון.

לקבלת הצעה לחץ כאן>>
 

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כוללת שלושה פרקים

 • רכוש
 • צד ג'
 • חבות מעבידים

 

הרחבות אופציונאליות (בתוספת פרמיה)

 • כיסוי לרכוש עזר וציוד הנמצא באתר
 • כיסוי לפינוי הריסות
 • רכוש סמוך ורכוש עליו מתבצעת העבודה
 • חבות הנובעת משימוש בכלי צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה
 • תביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי
 • נזק ישיר ואו עקיף כתוצאה מתכנון עבודה חומרים לקויים
 • כיסוי לנזק כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים
 • הוצאות הגנה בהליכים פליליים
 • כיסוי לרכוש בעת העברתו או אחסון מחוץ לאתר העבודה
 • מבני עזר ותכולתם באתר העבודה
 • שכ"ט אדריכלים מהנדסים ויועצים מומחים
 • רעד ויברציות הסרה ואו החלשת משען תומכות

 

יתרונות התוכנית

 • מבוססת על חבילות כיסוי הניתנות לרכישה בהתאם להיקף ועלות העבודה
 • החבילה כוללת את כל הכיסויים הנדרשים לבניה שקטה ובטוחה.

 

יתרונות רכישת ביטוח עבודות הקמה דרך הכשרה

הכשרה מציעה תעריפים אטרקטיביים והסדרי תשלום נוחים.

גמישות והתאמה אישית בבחירת הכיסוי הביטוחי.

 

כיצד רוכשים את הביטוח?

הכשרה מציעה את מוצרי הביטוח באמצעות סוכני הביטוח העובדים עימה. לרכישת ביטוח עבודות הקמה/עבודות קבלניות עליך לפנות לסוכן ביטוח המשווק פוליסות שירות של הכשרה.

לקבלת הצעה לחץ כאן>>


המידע על תניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי לידיעה כללית בלבד, איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב את החברה. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. השימוש באתר אינטרנט זה של הכשרה והשירותים הניתנים בו מותנים בקבלת התנאים וההוראות של "תנאי השימוש" באתר. כל הזכויות שמורות להכשרה.