דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ביטוח הנדסי

ביטוחים נוספים

 

 

ביטוח ציוד אלקטרוניביטוח ציוד אלקטרוניפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני מגנה על מחשבים, תוכנות וציוד נוסף מפני נזקים וגניבה.https://www.hcsra.co.il/geometrical/OtherPolicies/Pages/ElectronicsOld.aspx
ביטוח קלקול סחורה כתוצאה משבר מכניביטוח קלקול סחורה כתוצאה משבר מכניפוליסה לקלקול סחורה כתוצאה משבר מכני שיפוי מיועדת לשיפוי המבוטח על קלקול הסחורות המאוחסנות בחדרי קירור בבית העסק כתוצאה משבר מכני.https://www.hcsra.co.il/geometrical/OtherPolicies/Pages/GoodsMechFaultOld.aspx
ביטוח אובדן רווחים כתוצאה משבר מכניביטוח אובדן רווחים כתוצאה משבר מכניפוליסה זו נועדה להגן על המבוטח מפני הפסד, הנובע מהפרעה או הפסקה לעסקו כתוצאה מנזק של שבר מכני.https://www.hcsra.co.il/geometrical/OtherPolicies/Pages/LossMechFaultOld.aspx
ביטוח שבר מכניביטוח שבר מכניביטוח שבר מכני נועד לבטח את רכוש המבוטח מפני אובדן או נזק פתאומי ובלתי צפוי כתוצאה משבר מכני לרכוש או לחלק ממנו המצריך תיקון או החלפה בזמן שהרכוש המבוטח נמצא בשטח המבוטח (בכפוף לרשימת ציוד ובדיקה מוקדמת).https://www.hcsra.co.il/geometrical/OtherPolicies/Pages/mechFaultOld.aspx
שפץ עסקךשפץ עסקךשפץ עסקך הינו מסלול ביטוחי המעניק רשת ביטחון מקיפה, מקצועית ואמינה, במהלך ביצוע עבודות שיפוץ של בית עסק (חנויות במרכזי ערים ובמרכזי קניות, מרפאות, משרדים).https://www.hcsra.co.il/geometrical/OtherPolicies/Pages/ShapetzesekOld.aspx