דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נתונים כספיים

הרכב הנכסים של התיק המשתתף ברווחים

 

סך נכסי תיק משתתף

הכשרה למקבלי קצבה

הכשרה הלכה 

הכשרה לבני 60 ומעלה

הכשרה לבני 50 - 60

הכשרה לבני 50 ומטה

בסט אינווסט ילין לפידות אג"ח

בסט אינווסט ילין לפידות כללי

בסט אינווסט ילין לפידות מניות

בסט אינווסט כספית

בסט אינווסט מיטב דש אג"ח

בסט אינווסט מיטב דש כללי

בסט אינווסט מיטב דש מניות

קרן י 

קרן ט מסלולית אג"ח 
מסלולית כלליתמסלולית מניות 
מסלולית מט"ח

*המסלולים נסגרו בחודש יולי 2010 

ירדן אג"ח + בסט אינווסט אג"ח ממשלתי 

*החל מיום 31.12.2008 ההצגה הינה עבור כל מסלול
השקעה בנפרד כמפורט מטה.

ירדן מניות + בסט אינווסט מניות 

*החל מיום 31.12.2008 ההצגה הינה עבור כל מסלול
השקעה בנפרד כמפורט מטה.

ירדן כללי + בסט אינווסט כללי 

*החל מיום 31.12.2008 ההצגה הינה עבור כל מסלול
השקעה בנפרד כמפורט מטה.

בסט אינווסט הכשרה אג"חבסט אינווסט הכשרה כללי
בסט אינווסט הכשרה מניותירדן אג"ח 

*המסלול נסגר בחודש יולי 2010

ירדן מניות
*המסלול נסגר בחודש יולי 2010

 

ירדן כללי

*המסלול נסגר בחודש יולי 2010

בסט אינווסט דש אג"ח 

* החל מיום 1.9.09 מסלול זה נסגר ואינו פתוח ​להשקעה

בסט אינווסט דש כללי

* החל מיום 1.9.09 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

בסט אינווסט דש מניות

* החל מיום 1.9.09 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

בסט אינווסט אלטשולר אג"ח
בסט אינווסט אלטשולר מניותבסט אינווסט אלטשולר כללי 
בסט אינווסט פסגות אג"חבסט אינווסט פסגות כללי 
בסט אינווסט פסגות מניות בסט אינווסט פריזמה אג"ח 

* החל מיום 1.7.09 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

בסט אינווסט פריזמה כללי

* החל מיום 1.7.09 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

בסט אינווסט פריזמה מניות 

* החל מיום 1.7.09 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

בסט אינווסט תמיר פישמן אג"ח בסט אינווסט תמיר פישמן כללי
בסט אינווסט תמיר פישמן מניות ​​