דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

רשימת מספרי חירום

 

 

איתור שמאיםhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/ServiceProviders/Pages/appraisers.aspx
איתור מוסכיםhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/ServiceProviders/Pages/garages.aspx
רשימת מספרי חירוםhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/ServiceProviders/Pages/serviceProviders.aspx

​רשימת מספרי חירום:
"מ.מ.ס.י" שירותי דרך וגרירה - 03-5641111
"שגריר" שירותי רכב וגרירה - 8888* או 03-5578888
"אוטו גלס" שמשות לרכב - 03-6507777
"שחר" שירותי תיקון צנרת - 5420*
"ש.כ.ל" שירותי תיקון צנרת - 8888* או 03-5578888