סקירות ומאמרים בנושא ביטוח > ביטוח עושים עם הכשרה
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מידע שימושי לשירותך, לדעת כדי להיות בראש שקט

מידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשרותך

סקירות ומאמרים

במרכז מידע תוכלו למצוא את ההסברים אשר ייסייעו לכן בהבנת פוליסות הביטוח השונות.

 

 

 

 

סיכום הרבעון השני לשנת 2016 ותחזית להמשך השנה | הכשרהסיכום הרבעון השני לשנת 2016 ותחזית להמשך השנה | הכשרהמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשירותךhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/SkiraQ22016.aspxמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשירותך
מקבץ קטעי עיתונות שפורסמו במאי 2016מקבץ קטעי עיתונות שפורסמו במאי 2016https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/hcsraNP052016.aspx
התכנית החדשה מבית הכשרה חברה לביטוח: "מגן לבריאות"התכנית החדשה מבית הכשרה חברה לביטוח: "מגן לבריאות"https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/NewProductMagenBriut.aspx
סיכום הרבעון הראשון לשנת 2016 ותחזית להמשך השנה | הכשרהסיכום הרבעון הראשון לשנת 2016 ותחזית להמשך השנה | הכשרהמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשירותךhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/SkiraQ12016.aspxמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשירותך
השנה שהייתה והשנה שתהיה... The Best Is Yet To Comeהשנה שהייתה והשנה שתהיה... The Best Is Yet To Comeמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשרותךhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/2015Sum.aspxמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשרותך
חדשנות בביטוח זה 'הכשרה'חדשנות בביטוח זה 'הכשרה'מידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשרותךhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/ChadshanutInsHcsra.aspxמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשרותך
סקירה מקרו כלכלית: סיכום שנת 2015 ותחזית לשנת 2016סקירה מקרו כלכלית: סיכום שנת 2015 ותחזית לשנת 2016מידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשירותךhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/skira2015.aspxמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשירותך
סדרת ההדרכות לסוכן - 'הכשרה מכשירה'סדרת ההדרכות לסוכן - 'הכשרה מכשירה'https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/HcsraMachshira.aspx
רוצה להגשים את החלומות? מסלולי ההשקעה שיסייעו לך ליצור עתיד בטוח יותררוצה להגשים את החלומות? מסלולי ההשקעה שיסייעו לך ליצור עתיד בטוח יותרמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשירותךhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/ChisachonHashkaa082015.aspxמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשירותך
סיכום הרבעון השני לשנת 2015 ותחזית להמשך השנה | הכשרהסיכום הרבעון השני לשנת 2015 ותחזית להמשך השנה | הכשרהמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשירותךhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/SkiraQ22015.aspxמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשירותך
סקירה מקרו-כלכלית: סיכום רבעון ראשון לשנת 2015 ותחזית להמשך השנהסקירה מקרו-כלכלית: סיכום רבעון ראשון לשנת 2015 ותחזית להמשך השנהמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשירותךhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/SkiraQ12015.aspxמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשירותך
סקירה מקרו-כלכלית: סיכום שנת 2014 ותחזית לשנת 2015סקירה מקרו-כלכלית: סיכום שנת 2014 ותחזית לשנת 2015https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/Skira2014.aspx
סקירה מקרו-כלכלית: סיכום רבעון שלישי לשנת 2014 ותחזית להמשך שנהסקירה מקרו-כלכלית: סיכום רבעון שלישי לשנת 2014 ותחזית להמשך שנהhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/SkiraQ32014.aspx
סקירה מקרו-כלכלית: סיכום רבעון שני לשנת 2014 ותחזית להמשך השנהסקירה מקרו-כלכלית: סיכום רבעון שני לשנת 2014 ותחזית להמשך השנהhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/SkiraQ22014.aspx
סקירה מקרו-כלכלית: סיכום רבעון ראשון לשנת 2014 ותחזית להמשך השנהסקירה מקרו-כלכלית: סיכום רבעון ראשון לשנת 2014 ותחזית להמשך השנהhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/SkiraQ12014.aspx
המהפכה בתחום עולם הביטוח ממשיכה בתנופה- דיגיטל IN טפסים OUTהמהפכה בתחום עולם הביטוח ממשיכה בתנופה- דיגיטל IN טפסים OUThttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Researchandarticle/Pages/DigitalRev.aspx