דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מידע שימושי לשירותך, לדעת כדי להיות בראש שקט

מידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשרותך

מידע נוסף

במרכז מידע תוכלו למצוא את ההסברים אשר ייסייעו לכן בהבנת פוליסות הביטוח השונות.

 

 

 

 

העברת בקשות לביטול פוליסההעברת בקשות לביטול פוליסהhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/InfoCancelation.aspx
קבלת בקשות למידע וביטול – חוזר "צרוף לביטוח"קבלת בקשות למידע וביטול – חוזר "צרוף לביטוח"https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/Tzeruf_old.aspx
בקשה להסרה מהממשק המרוכז של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכוןבקשה להסרה מהממשק המרוכז של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכוןhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/הסרת-מידע-מהממשק_old.aspx
הודעה על העברת פעילות "עסקי הביטוח" של אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ להכשרה חברה לביטוח בע"מהודעה על העברת פעילות "עסקי הביטוח" של אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ להכשרה חברה לביטוח בע"מhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/העברת-פעילות-עסקי-הביטוח-של-אלטשולר-שחם-להכשרה_old.aspx
שינויים ועדכונים בפוליסות חיסכון והשקעה בהתאם לחוזר מסלולי השקעה בקופות גמל 2015-9-29שינויים ועדכונים בפוליסות חיסכון והשקעה בהתאם לחוזר מסלולי השקעה בקופות גמל 2015-9-29מידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשרותך https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/ChangeAndUpdateInvest.aspxמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשרותך
הכשרה בעיתונותהכשרה בעיתונותhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/hachsharanewspaper.aspx
הסרה מממשק אינטרנטיהסרה מממשק אינטרנטיhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/Hasara_old.aspx
קודי אוצרקודי אוצרhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/kodeyotzar.aspx
מדריך למבוטח - דיווח שנתימדריך למבוטח - דיווח שנתימידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשירותךhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/MadrichLamevutach.aspxמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשירותך
מקדמי קצבהמקדמי קצבהמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשרותךhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/MekadmeiKitzba_old.aspxמידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשרותך
ממשק אינטרנטי לאיתור עמיתים ומוטביםממשק אינטרנטי לאיתור עמיתים ומוטביםhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/MemshakInternet_old.aspx
נוהל ערעור ביטוח חובהנוהל ערעור ביטוח חובהhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/ObjectionProcedure_old.aspx
תיקון 12 והוראות ההסכם הקיבוצי להגדלת ההפקדות לביטוח הפנסיוניתיקון 12 והוראות ההסכם הקיבוצי להגדלת ההפקדות לביטוח הפנסיוניhttps://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/Tikun12_old.aspx
"הכשרה" אירחה את ה"האקתון" הראשון בחולון - יוני 2016"הכשרה" אירחה את ה"האקתון" הראשון בחולון - יוני 2016https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/HachsharaNewP/062016/Hackaton.aspx
מפגשים נוספים של "הכשרה מכשירה" בביטוח אלמנטרי ובביטוח חיים יתקיימו בפריסה ארצית - יוני 2016מפגשים נוספים של "הכשרה מכשירה" בביטוח אלמנטרי ובביטוח חיים יתקיימו בפריסה ארצית - יוני 2016https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/HachsharaNewP/062016/HcsraMcsra.aspx
"הכשרה" תעניק חודש חינם לרוכשים ביטוח דירה לשנה עד סוף החודש - אוגוסט 2016"הכשרה" תעניק חודש חינם לרוכשים ביטוח דירה לשנה עד סוף החודש - אוגוסט 2016https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/HachsharaNewP/082016/FreeMonthHomeIns082016.aspx
התיק הביטוחי של "אלטשולר שחם" עבר ל"הכשרה" - יולי 2016התיק הביטוחי של "אלטשולר שחם" עבר ל"הכשרה" - יולי 2016https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/HachsharaNewP/072016/AltshularTikToHcsra.aspx
"הכשרה" במקום ה- 2 בסקר שביעות רצון תחום אלמנטרי - ספטמבר 2016"הכשרה" במקום ה- 2 בסקר שביעות רצון תחום אלמנטרי - ספטמבר 2016https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/HachsharaNewP/092016/EleStatisfaction2nd092016.aspx
סמי ברקוביץ מונה לסמנכ"ל מערכות מידע ב"הכשרה" - יולי 2016סמי ברקוביץ מונה לסמנכ"ל מערכות מידע ב"הכשרה" - יולי 2016https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/HachsharaNewP/072016/SamiInfoSys.aspx
"הכשרה" קיימה מפגש סיום לסדרת ההדרכות "הכשרה מכשירה" - ספטמבר 2016"הכשרה" קיימה מפגש סיום לסדרת ההדרכות "הכשרה מכשירה" - ספטמבר 2016https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/HachsharaNewP/092016/HcsraMcsraLastMeet092016.aspx
שמעון מירון מונה למנכ"ל "הכשרה" - יולי 2016שמעון מירון מונה למנכ"ל "הכשרה" - יולי 2016https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/HachsharaNewP/072016/ShimonCEO.aspx
שינוי ארגוני בהכשרה חברה לביטוח - ספטמבר 2016שינוי ארגוני בהכשרה חברה לביטוח - ספטמבר 2016https://www.hcsra.co.il/UsefulInformation/InformationCenter/Moreinformation/Pages/HachsharaNewP/092016/UnitSeperation092016.aspx