בקשה לביטול פוליסה `
סגור פופאפ
אייקון כישלון

אופס, משהו השתבש

לא נשעמם אתכם עם הפרטים אבל... בעקבות תקלה טכנית הפנייה לא התקבלה
אנא נסו במועד מאוחר יותר, או פנו למוקד הלקוחות שלנו בטלפון 3453*
סגור פופאפ
אייקון הצלחה

הצלחת!

תודה שפנית להכשרה
נציג מטעם הכשרה יחזור אליך בהקדם האפשרי
WhatsApp

בקשה לביטול פוליסה

בקשה לביטול פוליסה

העברת בקשות לביטול פוליסה

בקשות לביטול פוליסה קיימת (בהתאם לחוזר "ביטול פוליסה" וחוזר "צירוף לביטוח") ניתן להעביר באחת מהדרכים הבאות:

 • דואר ישראל: הכרה חברה לביטוח בע"מ, המלאכה 6, חולון, 5811801 ת.ד.1877.
 • טופס ממוחשב מחשבונך האישי : לביטול לחץ כאן
 • דואר אלקטרוני בכתובת:
 • באמצעות שליחת פקס:
  • עבור ביטוח אלמנטרי/כללי: 03-7962830
  • עבור ביטוח חיים:03-7962852
  • עבור ביטוח בריאות: 03-7962868
 • מוקד שירות לקוחות: 3453*
 • במידה והנך מעל גיל 67, הנך מוזמן/ת לפנות לחברתנו באמצעות כתובות הדוא"ל הרשומות מעלה, וכן באמצעים הבאים ותקבל/י קדימות במענה בטלפון:3453* או פקס: 03-5106262 

*לתשומת ליבך, ביטול כיסוי ביטוחי עלול להביא עמו השלכות משמעותיות עבורך.
ביטול פוליסות הדורשות חיתום רפואי עלול לבטל את רצף זכויותיך ובעת עריכת פוליסה חלופית יתכן ותידרש לעבור חיתום רפואי מחדש.
מומלץ להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך טרם ביטול הביטוח.

להלן רשימת המסמכים הדרושים לצורך ביטול הפוליסה:

בטרם תמלא את טופס הבקשה לביטול פוליסה אנו מסבים את תשומת לבך לדגשים הבאים אשר יסייעו בידך לבצע את פעולת הביטול:


לטופס ביטול פוליסה בביטוח כללי - לחץ כאן 

לטופס ביטול פוליסת רכב חובה - לחץ כאן 

נספח ב' ייפוי כח - להורדת טופס לחצו כאן>>

ביטול נספח ג' - להורדת טופס נספח ג' בחוזר צירוף לביטוח לחצו כאן>>ביטוח כללי / אלמנטרי

ביטוח חיים ופיננסים​

 • נא בדוק היטב כי פרטי הפוליסה שהנך ממלא אכן מתייחסים לפוליסה שהנך מבקש לבטלה.
 • באפשרותך לבטל את הפוליסה במלואה - במקרה כזה תבוטל הפוליסה לרבות כתבי השירות שנרכשו באמצעותה.
 • באפשרותך לבטל רק נספח/ים מסוים/ים שבפוליסה (כתבי שירות), מבלי לבטל את הפוליסה עצמה
 • עליך למלא בטופס הבקשה לביטול את כל הפרטים הנוגעים לבקשתך ובפרט את השדות המסומנים בכוכבית (*) שחובה עליך למלאם ומתייחסים לפרטי המבוטח : מספר ת.ז ושם מלר או מס' ח.פ ושם בית עסק.
 • בכל מקרה של ביטול פוליסה או ביטול נספח (כתב שירות) בלבד, עליך לרשום בטופס, במקום הרלוונטי לסוג בקשתך, או תאריך כניסת הביטול לתוקף - שים לב שתאריך כניסת התוקף שהנך רושם אינו קודם לתאריך מילוי טופס הבקשה על ידך.
 • מסמכים חיוניים שחובה עליך לצרפם לבקשת הביטול: אם סוג הפוליסה שהנך מבקש לבטל הוא ביטוח רכב חובה - עליך למלא טופס ביטוח חובה - 
 • מצ"ב קישור לטופס      

 • מסמכים נוספים שהנך עשוי להידרש להם:
  אם פוליסת הביטוח שברשותך כוללת זכויות לטובת צדדים שלישיים או לטובת מוטבים אחרים זולתך (לדוגמא: מוטב שאינו מבוטח, סעיף שיעבוד, אישור קיום ביטוח) - עליך לצרף לבקשתך את המסמכים המפורטים להלן:
 • מכתב שחרור משעבוד: אם נרשם בפוליסה סעיף שיעבוד לטובת מוטב כלשהו (לדוגמא: שיעבוד לטובת בנק או חברת מימון וכד') עליך לצרף מכתב הסרת שיעבוד מאת המוטב שלטובתו נרשם השעבוד בפוליסה.
 • מוטב שאינו מבוטח : במידה ונקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח - עליך לצרף מכתב מאת המוטב המאשר את ביטול הפוליסה.
 • אישור קיום ביטוח: במידה ונחתם אישור קיום ביטול לטובת גורם כלשהו - עליך לצרף מכתב מאת הגורם שלטובתו הוצא אישור המאשר את ביטול הפוליסה
 • צו ירושה/צו קיום צוואה: אם סיבת ביטול הפוליסה הינה פטירת המבוטח - עליך להמציא עותק נאתן למקור של צו הירושה או צו קיום הצוואה המאושר ע"י הרשם לעייני ירושה. 
לתשומת לבך: במידה ומסמכים המפורטים לעיל לא יצורפו לטופס בקשת הביטול - ייעשה הביטול בהתאם לתנאי הפוליסה ובמועד שנקבע בה.


 • ביטול פוליסות פרט: ריסק / בריאות / סיעוד / תאונות אישיות- בקשת ביטול חתומה ע"י המבוטח/ים הבגירים ו/או בעל הפוליסה.
 • ביטול פוליסת משכנתא- בקשת ביטול חתומה ע"י המבוטחים וביטול עקב סילוק המשכנתא יש לצרף אישור הסרת שעבוד מהבנק הממשכן.
 • ביטול פוליסות חיסכון אישי / עצמאים-
  • ביטול הפקדות שוטפות והשארת החיסכון הצבור (סילוק) – בקשת סילוק חתומה ע"י בעל הפוליסה.
  • ביטול הפוליסה כולל משיכת הכספים הצבורים-  יש למלא טופס פדיון ולצרף את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בטופס באתר הכשרה בכתובת www.hcsra.co.il בקישור "מידע שימושי".
 • ביטול פוליסות מנהלים-
  • פוליסות בבעלות מעסיק, כאשר המבוטח עובד אצל המעסיק והמעסיק מפקיד עבורו לפוליסת המנהלים – לא ניתן לבטל ו/או לסלק אלא באישור המעסיק בלבד ובצרוף אסמכתא כי ישנה פוליסת מנהלים / קופת גמל / קרן פנסיה אשר אליה יופקדו הכספים.
  • פוליסת מנהלים בבעלות המבוטח:
  • ביטול הפקדות שוטפות והשארת החיסכון הצבור (סילוק) – בקשת סילוק חתומה ע"י בעל הפוליסה.
  • ביטול הפוליסה כולל משיכת הכספים הצבורים-  יש למלא טופס פדיון ולצרף את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בטופס באתר הכשרה בכתובת www.hcsra.co.il בקישור "מידע שימושי".
  • העברת בקשות לביטול פוליסה, עקב הצטרפות לפוליסה חלופית, בהתאם לחוזר "צירוף פוליסה", סעיף 8 (ו'), יש להעביר באמצעות טופס בקשת ביטול מלא וחתום (טופס נספח ג' בחוזר צירוף לביטוח).​

 

*לתשומת ליבך – ביטול כיסוי ביטוחי עלול להביא עמו השלכות משמעותיות עבורך. מומלץ להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך טרם ביטול הביטוח.

 

Powered by אלעד מערכות
לשיחה עם נציג שרות
חייג: 3453*