בקשה לביטול פוליסה `
כניסה
סגור פופאפ
אייקון כישלון

אופס, משהו השתבש

לא נשעמם אתכם עם הפרטים אבל... בעקבות תקלה טכנית הפנייה לא התקבלה
אנא נסו במועד מאוחר יותר, או פנו למוקד הלקוחות שלנו בטלפון 3453*
סגור פופאפ
אייקון הצלחה

הצלחת!

תודה שפנית להכשרה
נציג מטעם הכשרה יחזור אליך בהקדם האפשרי
WhatsApp

בקשה לביטול פוליסה

בקשה לביטול פוליסה

העברת בקשות לביטול פוליסה

בקשות לביטול פוליסה קיימת (בהתאם לחוזר "ביטול פוליסה") ניתן להעביר באחת מהדרכים הבאות:

 • דואר ישראל: הכשרה חברה לביטוח בע"מ, המלאכה 6, חולון, 5811801 ת.ד.1877.
 • טופס ממוחשב מחשבונך האישי.
 • דואר אלקטרוני בכתובת:
 • באמצעות שליחת פקס:
  • עבור ביטוח אלמנטרי/כללי: 03-7962830
  • עבור ביטוח חיים ופיננסים: 03-5167870
 • מוקד שירות לקוחות: 3453*
 • במידה והנך מעל גיל 67, הנך מוזמן/נת לפנות לחברתנו באמצעים הבאים ותקבל\י קדימות במענה. בטלפון: 3453 * פקס: 03-5106262 ומייל : moked-clali@hcsra.co.il

*לתשומת ליבך, ביטול כיסוי ביטוחי עלול להביא עמו השלכות משמעותיות עבורך.
ביטול פוליסות הדורשות חיתום רפואי עלול לבטל את רצף זכויותיך ובעת עריכת פוליסה חלופית יתכן ותידרש לעבור חיתום רפואי מחדש.
מומלץ להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך טרם ביטול הביטוח.

להלן רשימת המסמכים הדרושים לצורך ביטול הפוליסה:

ביטוח כללי/אלמנטרי​

ביטוח חיים ופיננסים​

 • כללי- יש לצרף העתק צילום ת.ז של המבוטח בפוליסה הנדונה.
 • רכב חובה - יש להחזיר את תעודת הביטוח המקורית למבטח כתנאי מוקדם לכניסת הביטול לתוקף;
  אבדה תעודת הביטוח המקורית, נגנבה או הושחתה ימסור בעל הפוליסה למבטח הצהרה בכתב שתיחתם בפני המבטח או סוכן הביטוח בדבר נסיבות האבדן, הגניבה או ההשחתה שיצוין בה כי הרכב עדין בבעלותו או בחזקתו לאחר יום הביטול.
  ביטול הפוליסה ייכנס לתוקפו במועד החזרת תעודת הביטוח המקורית ו/או במסירת ההצהרה למבטח. להורדת טופס הצהרה על אובדן תעודת חובה – לחצו כאן>>
  במידה ותעודת ביטוח החובה המקורית אבדה, נגנבה או הושחתה והרכב אינו בבעלותך/בחזקתך לא ניתן לבטל את הפוליסה בהתאם להוראות הדין.
 • רכב רכוש, פוליסות דירה ובתי עסק
  • בפוליסות שקיים שעבוד, על מנת לבטל את הפוליסה יש להמציא טופס הסרת שעבוד, כתנאי לביטול מיידי של הפוליסה.
  • בפוליסות שקיים בהם אישור קיום ביטוח עבור צד שלישי ו/או מזמין העבודה, יש להמציא הסכמה בכתב לביטול הפוליסה.
 • במידה ולא תתקבל הסכמה כאמור לעיל, תשלח על ידי "הכשרה חברה לביטוח בע"מ" הודעה מוקדמת בכפוף לרשום בהתחייבות ,רק לאחריה יהיה ניתן לבטל את הפוליסה.
 • העברת בקשות לביטול פוליסה, עקב הצטרפות לפוליסה חלופית, בהתאם לחוזר "צירוף פוליסה", סעיף 8 (ו'), יש להעביר באמצעות טופס בקשת ביטול מלא וחתום (טופס נספח ג' בחוזר צירוף לביטוח).
 • ביטול פוליסות פרט: ריסק / בריאות / סיעוד / תאונות אישיות- בקשת ביטול חתומה ע"י המבוטח/ים הבגירים ו/או בעל הפוליסה.
 • ביטול פוליסת משכנתא- בקשת ביטול חתומה ע"י המבוטחים וביטול עקב סילוק המשכנתא יש לצרף אישור הסרת שעבוד מהבנק הממשכן.
 • ביטול פוליסות חיסכון אישי / עצמאים-
  • ביטול הפקדות שוטפות והשארת החיסכון הצבור (סילוק) – בקשת סילוק חתומה ע"י בעל הפוליסה.
  • ביטול הפוליסה כולל משיכת הכספים הצבורים-  יש למלא טופס פדיון ולצרף את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בטופס באתר הכשרה בכתובת www.hcsra.co.il בקישור "מידע שימושי".
 • ביטול פוליסות מנהלים-
  • פוליסות בבעלות מעסיק, כאשר המבוטח עובד אצל המעסיק והמעסיק מפקיד עבורו לפוליסת המנהלים – לא ניתן לבטל ו/או לסלק אלא באישור המעסיק בלבד ובצרוף אסמכתא כי ישנה פוליסת מנהלים / קופת גמל / קרן פנסיה אשר אליה יופקדו הכספים.
  • פוליסת מנהלים בבעלות המבוטח:
  • ביטול הפקדות שוטפות והשארת החיסכון הצבור (סילוק) – בקשת סילוק חתומה ע"י בעל הפוליסה.
  • ביטול הפוליסה כולל משיכת הכספים הצבורים-  יש למלא טופס פדיון ולצרף את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בטופס באתר הכשרה בכתובת www.hcsra.co.il בקישור "מידע שימושי".
  • העברת בקשות לביטול פוליסה, עקב הצטרפות לפוליסה חלופית, בהתאם לחוזר "צירוף פוליסה", סעיף 8 (ו'), יש להעביר באמצעות טופס בקשת ביטול מלא וחתום (טופס נספח ג' בחוזר צירוף לביטוח).​

 

*לתשומת ליבך – ביטול כיסוי ביטוחי עלול להביא עמו השלכות משמעותיות עבורך. מומלץ להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך טרם ביטול הביטוח.

 

העברת בקשות לביטול פוליסה יש להעביר באמצעות טופס בקשת ביטול מלא וחתום.

להורדת טופס בקשת ביטול לחצו כאן>>

נספח ב' ייפוי כח לבקשת קבלת מידע - להורדת טופס לחצו כאן>>

העברת בקשות לביטול פוליסה עקב הצטרפות לפוליסה חלופית יש להעביר באמצעות הודעת ביטול נספח ג' . להורדת טופס נספח ג' בחוזר צירוף לביטוח לחצו כאן>>

Powered by אלעד מערכות
לשיחה עם נציג שרות
חייג: 3453*