קידוד תוכניות ביטוח | קודי אוצר - הכשרה חברה לביטוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

קודי אוצר

קודי אוצר

​​​​בהתאם לחוזר קידוד שמספרו 2010-9-9, על גוף מוסדי לקבוע שיטת קידוד אחידה המאפשרת זיהוי אחיד לכל תוכניות ביטוח.
​הקידוד מורכב מ-40 ספרות, כמפורט להלן:

 
א. תשע הספרות הראשונות יסמנו את מספר הגוף המוסדי – לפי מספר החברה ברשם החברות. 
ב. ארבע עשרה ספרות נוספות, לאחר מספר הגוף המוסדי, יסמנו את מספר המוצר לפי מספר הזיהוי שקבעה חברת הביטוח.
ג. ארבע ספרות נוספות יסמנו את מסלול ההשקעה.
יובהר כי במקרה בו אין מסלול השקעה (כגון בקידוד הכיסויים הביטוחיים) מספר המסלול יסומן כ-0000.
ד. שלוש ספרות נוספות יסמנו את מסלול דמי הניהול בתוכניות ביטוח.  
יובהר כי בכיסויים ביטוחיים, בהם אין דמי ניהול, מספר המסלול יסומן כ-000.
ה. מופיע מספר פוליסה המורכבת בפורמ​ט של 10 ספרות.

 
להלן הלינקים לטבלאות של הקידוד: