ממשק אינטרנטי לאיתור עמיתים ומוטבים | הכשרה חברה לביטוח - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ממשק אינטרנטי לאיתור עמיתים ומוטבים

ממשק אינטרנטי לאיתור עמיתים ומוטבים

​​​​

בהתאם לחוזר ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו מס' 2012-9-8 (להלן: "החוזר") הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן: "הממונה") מקים ממשק אינטרנטי מרכזי, נגיש ופשוט לאיתור חשבונות עמיתים (להלן: "הממשק האינטרנטי"). הממשק האינטרנטי יאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל הגופים המוסדיים המנהלים חסכונות פנסיונים.

בהתאם לאמור, על החברה להעביר לממונה, את המידע המפורט​ בסעיף 3 לחוזר לגבי כלל החשבונות הפעילים והחשבונות שאינם פעילים בקופות גמל ולגבי כלל החשבונות בפוליסות ביטוח למקרה מוות שבניהולו.

​הסרה מהממשק

לידיעתך, כל עמית אשר מעוניין להסיר מידע מהממשק אודות חשבונותיו יכול לפנות באחת מפרטי קשר:

 

    • הממונה: מוקד ביטוח חיים
    • טלפון: 3453*
    • פקס: 03-5167870
    • דוא"ל: moked-life@hcsra.co.il

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לפנות אלינו באמצעות מילוי טופס הסרה מהממשק האינטרנטי ולשלוח אותו באמצעות מייל או פקס או בדואר.

 

 

 


 

​​