הסרה מממשק אינטרנטי | הכשרה חברה לביטוח - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הסרה מממשק אינטרנטי

​​בהתאם לחוזר ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו מס' 2012-9-8 (להלן: "החוזר") הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן: "הממונה") מקים ממשק אינטרנטי מרכזי, נגיש ופשוט לאיתור חשבונות עמיתים (להלן: "הממשק האינטרנטי"). הממשק האינטרנטי יאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל הגופים המוסדיים המנהלים חסכונות פנסיונים. 
בהתאם לאמור, על החברה להעביר לממונה, את המידע המפורט בסעיף 3 לחוזר לגבי כלל החשבונות הפעילים והחשבונות שאינם פעילים בקופות גמל ולגבי כלל החשבונות בפוליסות ביטוח למקרה מוות שבניהולו.

 

הסרה מהממשק
לידיעתך, כל עמית אשר מעוניין להסיר מידע מהממשק אודות חשבונותיו יכול לפנות באחת מפרטי קשר:

  • הממונה: מוקד ביטוח חיים
  • טלפון: 3453*
  • פקס: 03-5167870
  • דוא"ל: moked-life@hcsra.co.il

ניתן לפנות אלינו באמצעות מילוי טופס הסרה מהממשק האינטרנטי ולשלוח אותו באמצעות מייל או פקס או בדואר.