הודעה על העברת פעילות "עסקי הביטוח" של אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ להכשרה חברה לביטוח בע"מ | הכשרה חברה לביטוח בע"מ `
כניסה
סגור פופאפ
אייקון כישלון

אופס, משהו השתבש

לא נשעמם אתכם עם הפרטים אבל... בעקבות תקלה טכנית הפנייה לא התקבלה
אנא נסו במועד מאוחר יותר, או פנו למוקד הלקוחות שלנו בטלפון 3453*
סגור פופאפ
אייקון הצלחה

הצלחת!

תודה שפנית להכשרה
נציג מטעם הכשרה יחזור אליך בהקדם האפשרי
WhatsApp

הודעה על העברת פעילות "עסקי הביטוח" של אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ להכשרה חברה לביטוח בע"מ

העברת פעילות עסקי הביטוח של אלטשולר שחם להכשרה

​​​הודעה על העברת פעילות "עסקי הביטוח" של אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ להכשרה חברה לביטוח בע"מ

 

1. ניתנת בזאת הודעה כי בהתאם להסכם שנחתם ביום 29 באוגוסט, 2016, בין אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ ("אלטשולר") והכשרה חברה לביטוח בע"מ ("הכשרה"), רכשה הכשרה את פעילות "עסקי הביטוח" של אלטשולר ("ההסכם"). העברת הפעילות נכנסה לתוקף החל מיום 1 בינואר, 2017 ("השלמת העסקה"). בהתאם לתנאי ההסכם והחל ממועד השלמת העסקה, נושאת הכשרה בכל ההתחייבויות מכוח תנאי תכניות הביטוח אשר נוהלו עד למועד זה על ידי אלטשולר.

2. ב"עסקי הביטוח", אשר הועברו להכשרה, כלולות פוליסות ביטוח מכוח תכניות הביטוח כמפורט להלן:

2.1. פוליסות ביטוח חיים מכוח תכניות הביטוח "פוליסה לביטוח חיים, מוות מכל סיבה שהיא הכוללת כיסוי להקדמת מחצית מסכום הביטוח במקרה של מחלה חשוכת מרפא" (מס' תכנית פנימי 4626, 4627), לרבות הנספחים לה (מס' תכנית פנימי 7026, 7027, 7126, 7127)[1].

2.2. פוליסות ביטוח חיים מכוח תכנית הביטוח "פוליסה לביטוח חיים למקרה מוות עקב תאונה" (מס' תכנית פנימי 2611) לרבות הנספחים לה (מס' תכנית פנימי 8832, 8822)[2].

2.3. פוליסות ביטוח חיים פרט מכוח תכנית הביטוח "אלטשולר שחם חיסכון פלוס" (מס' תכנית פנימי 3000), לרבות מסלולי ההשקעה (אלטשולר שחם מסלול כללי, אלטשולר שחם מסלול אג"ח עד 15% במניות, אלטשולר שחם מסלול אג"ח ללא מניות ואלטשולר שחם מסלול מניות)[3].

3. רציפות זכויות המבוטחים ובעלי הפוליסות תישמר, לא יחול בהן כל שינוי והן לא תפגענה מעצם ההעברה. לגבי פוליסות ביטוח חיים פרט מכח תכנית הביטוח "אלטשולר שחם חיסכון פלוס" - מסלולי ההשקעה של אלטשולר נסגרו ובמקומם מנוהלים הכספים במסלול "בסט אינווסט – אלטשולר שחם – כללי" של הכשרה. ניהול ההשקעות במסלול האמור ממשיך להיות מנוהל בידי אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ (כפי שהוא מנוהל גם היום).  

מובהר, כי ניתן לשנות את מסלול ההשקעה של תכנית הביטוח בכל עת, בכפוף להוראות הדין.

4. במסגרת העסקה מוזגו נתוני המבוטחים, בעלי הפוליסות, המוטבים ונתוני הפוליסות של אלטשולר למאגר מידע שבבעלות הכשרה. הנתונים המצויים ו/או שיהיו מצויים במאגר המידע מעת לעת, ישמשו את הכשרה ו/או גוף אחר מטעמה על פי כל דין, ככל ולא הובעה התנגדות לכך. עותק מנתונים אלו נותר בידי אלטשולר לצורך התגוננות מפני תביעות ומענה לדרישות רגולטוריות (ככל שתידרשנה).

5. בכל שאלה ניתן לפנות אל הכשרה חברה לביטוח בע"מ, על פי הפרטים שלהלן:

הכשרה חברה לביטוח בע"מ, ח.פ.  52-004217-7– המלאכה 6, חולון; טלפון: 3453*; פקס: 03-5167870; כתובת אינטרנט: www.hcsra.co.il; דואר אלקטרוני לפניות הציבור: moked-life@hcsra.co.il.

6. יובהר כי הודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים כאחד. 

[1] מספר מערכת אותות באוצר 8781 והנספח לה מס' 8782.

[2] מספר מערכת אותות באוצר 8955 והנספחים לה מס' 8956.

[3] מספר מערכת אותות באוצר 8843 והנספחים לה – מס' 8783, 8785, 8786 ו-8788 (בהתאמה לשמות המסלולים).

 

Powered by אלעד מערכות
לשיחה עם נציג שרות
חייג: 3453*