דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

404

testServices

שגיאת Web Part: לא ניתן להציג או לייבא פקד טופס אינטרנט או Web Part בדף זה. הסוג Test.WP.TestsWP.TestsWP, Test, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b31370cfee99d940 לא נמצא או שאינו רשום כסוג בטוח. מזהה מתאם: c198639f-90a8-40c3-6ee3-03f0d7838473.

פרטי שגיאה:
[UnsafeControlException: לא ניתן להציג או לייבא פקד טופס אינטרנט או Web Part בדף זה. הסוג Test.WP.TestsWP.TestsWP, Test, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b31370cfee99d940 לא נמצא או שאינו רשום כסוג בטוח.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)