הכשרה
כניסה
  • כניסה לאזור אישי

בדיקת כיסוי ביטוח צד ג'

בדיקת כיסוי ביטוחי ליום ארוע

המידע הניתן באתר נועד לספק מידע בדבר הפוליסה הקיימת ולשם הרחבת הידע הכללי. אין לראות בו משום חוות דעת, המלצה או הנחיה. השימוש במידע הינו על אחריות המשתמש בלבד ובאחריות המשתמש לבחון את תנאי הביטוח ישירות מול סוכן/סוכנות/חברת הביטוח. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין השימוש במידע. ידוע למשתמש כי אין בפרסום המידע משום המלצה, חוות דעת, שיווק או ייעוץ ביטוחי בקשר לרכישה של פוליסות ביטוח. החברה אינה אחראית לנכונות ועדכנות המוצרים והמחירים המוצגים.