פוליסת ביטוח מגן - פוליסה לביטוח חיים וריסק | הכשרה חברה לביטוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ביטוח חיים וריסק

מגן - פוליסת ביטוח חיים

מגן היא פוליסה לביטוח חיים (המכונה "ריסק"), בפרמיה משתנה כל שנה או כל חמש שנים, לבחירת המבוטח, הפוליסה מבטיחה פיצוי חד פעמי בעת פטירה וכך מסייעת לשמור על עתיד משפחתך במקרה הביטוח. הפוליסה ניתנת לרכישה בנפרד או ככיסוי משלים לכל פוליסת ביטוח חיים.עיקרי התוכניתפוליסת ביטוח למקרה פטירה.ניתן לרכוש את התוכנית בפרמיה משתנה מידי שנה או מידי חמש שנים (מגן 1 / מגן 5).אפשרות לבחור ו/או לעדכן את המוטבים הזכאים לפיצוי במקרה ביטוח לפי בחירת המבוטח.יתרונות התוכנית.שמירה על רמת החיים של משפחת המבוטח ועל בטחון כלכלי בעת מקרה ביטוח.אפשרות לבחור את סכום הביטוח מראש.סכום הביטוח פטור ממס.במקרה פטירה מועבר סכום הביטוח למוטבים כסכום חד פעמי.ככל שרוכשים סכום ביטוח יותר גובה, תעריפי הביטוח יורדים (בכפוף לתנאי הפוליסה).יתרונות רכישת ביטוח חיים דרך הכשרה הכשרה מציעה מחירים אטרקטיביים והסדרי תשלום נוחים. כשאתה מבוטח בהכשרה אתה יכול להיות בטוח שמאחוריך עומדת חברת ביטוח איכותית ואמינה שתדאג לך וליקירך בעת הצורך. כיצד רוכשים את הביטוח?הכשרה מציעה את מוצרי הביטוח באמצעות סוכני הביטוח העובדים עימה. לרכישת פוליסת ביטוח חיים עליך לפנות לסוכן ביטוח המשווק פוליסות שירות של הכשרה. כיסויים מומלצים נוספיםפוליסת מגן היא פוליסה המכסה מקרה פטירה בלבד. אך במהלך חייך עלולים לקרות לך אירועים נוספים שגם הם ייפגעו בך ובמשפחתך, ועל כן הכשרה מציעה לך את הכיסויים הנוספים הבאים:• ביטוח משכנתא • משפחה בטוחה פלוס – ביטוח למשפחה במקרה תאונה • נכות מתאונה – פיצוי במקרה של פציעה מתאונה • אובדן כושר עבודה    המידע על תכניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי לידיעה כללית בלבד, איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב את החברה. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. השימוש באתר אינטרנט זה של הכשרה והשירותים הניתנים בו מותנים בקבלת התנאים וההוראות של "תנאי השימוש" באתר. כל הזכויות שמורות להכשרה.