ביטוח מנהלים - הכשרה חברה לביטוח | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ביטוח חיים וריסק

שלב פלוס - ביטח אובדן כושר עבודה

ביטוח "שלב פלוס" מיועד למקרים בהם עקב מחלה או תאונה נשלל מהמבוטח הכושר לעסוק בעיסוק עליו הצהיר בשיעור 75% לפחות, באופן זמני או קבוע, וכן נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו,השכלתו והכשרתו.

 

 עיקרי התוכנית 

 • שחרור מתשלום פרמיה במקרה זכאות לתגמולי ביטוח בגין אבדן הכושר לעבודה
 • תשלום פיצוי חודשי חלקי גם במקרה שחזרת באופן חלקי לעבודתך לאחר אבדן כושר מוחלט לעבודה, עד שנה.
 • קיצור תקופת ההמתנה ליומיים באחד מהמקרים הבאים:
 • אי הכושר נגרם כתוצאה מתרומת איבר מגוף המבוטח לאחר.
 • אבדן הכושר לעבודה אירע כתוצאה מהשתלת איבר או מח עצם בגופו של המבוטח.
 • קיצור תקופת המתנה ל-8 ימים במקרה של אשפוז מעבר ל-14 יום.
 • לנשים: תשלום תגמולי ביטוח גם אם אבדן הכושר לעבודה נגרם בתקופת ההיריון וכל עת שהמבוטחת נמצאת באי כושר העבודה.
 • אפשרות תשלום פיצוי חודשי מוגדל לתקופה של עד שנה אם תהיה באי הכושר לעבודה שכתוצאה ממנו תהפוך סיעודי או תשוש נפש.
 • אפשרות לתשלום של עד 150% מסכום הפיצוי החודשי הנרכש בפוליסה, במקרה של תאונת דרכים שבעקבותיה הפך המבוטח לבלתי כשיר לעבודה, עד שנה.
 • תשלום עבור השתתפות בקורסי הכשרה מקצועית לשם הסבת עיסוק שמטרתה חזרה לעבודה.
 • החזר של עד 75%  מהוצאות שיקום פיזיוטרפי וטיפולים אלטרנטיביים.
 • תשלום פיצוי חודשי ללא תקופת המתנה, אם תמצא עצמך שוב במקרה של אבדן הכושר לעבודה בתוך שנה, מחמת אותה מחלה או תאונה.

הרחבות
אפשרות לרכישת ההרחבות הבאות (בתוספת תשלום):

 • שלב חלקי: תשלום תגמולי ביטוח יחסיים גם אם המבוטח אבד את כושר עבודתו בשיעור העולה על 25%.
 • פרנצ'יזה:  תשלום פיצוי חודשי כפול לכל יום בו המבוטח באבדן הכושר לעבודה הנמשך מעבר לתקופת ההמתנה (עד חודשיים) וכן שחרור מתשלום פרמיה. (לא ברור)  


יתרונות התוכנית
התוכנית כוללת יתרונות רבים המגנים עליך ועל משפחתך במקרה שתאבד את יכולת העבודה שלך, ביניהם:

 • סיוע והתאמה מקצועית:  אם אי כושר העבודה צפוי להימשך 6 חודשים ומעלה עפ"י חוות  דעת רפואית/ שיקומית, תקבל החזר של עד 75% מההוצאות בפועל בקורסי הכשרה (באישור מראש).
 • שיפוי לשיקום רפואי: השתתפות של עד 75% מההוצאות בפועל לשיקום פיזיוטרפי  וטיפולים אלטרנטיביים, על פי תנאי הפוליסה
 • קיצור תקופת המתנה כתוצאה מתרומת איברים, אשפוז או השתלה
 • אובדן כושר עבודה למבוטחת בהריון
 • פיצוי נוסף במקרה סיעודי
 • פיצוי נוסף במקרה תאונת דרכים


יתרונות רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה דרך הכשרה
הכשרה מציעה מחירים אטרקטיביים והסדרי תשלום נוחים. עם הכשרה אתה יכול להיות בטוח שקיבלת את המוצר הביטוחי השלם ביותר, בתנאים הטובים ביותר והחשוב מכל – ברגע האמת תמיד נהיה שם לצידך!

 

כיצד רוכשים ביטוח?
הכשרה מציעה את מוצרי הביטוח באמצעות סוכני הביטוח העובדים עימה. לרכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה עליך לפנות לסוכן ביטוח המשווק פוליסות שירות של הכשרה.

 

כיסויים מומלצים נוספים 
ישנם עוד דברים שיכולים להפריע למהלך התקין של חייך. בכדי שתרגיש שאתה מכוסה "על כל צרה" מציעה לך הכשרה את הכיסויים הבאים: