ביטוח אובדן כושר עבודה בתנאים האטרקטיביים ביותר | הכשרה חברה לביטוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ביטוח חיים וריסק

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח "הכי להכנסה פלוס" מיועד למקרים בהם עקב מחלה או תאונה נשלל מהמבוטח בשיעור 75% לפחות, באופן זמני או קבוע, הכושר לעסוק בעיסוק בו עסק ערב קרות האירוע. בנוסף, המבוטח אינו עובד בפועל ואינו משתכר, לתקופה העולה על תקופת ההמתנה.

 
 
עיקרי התוכנית 
 • שחרור מתשלום פרמיה במקרה זכאות לתגמולי ביטוח בגין אבדן הכושר לעבודה
 • תשלום יחסי גם במקרים של:
 • חזרה חלקית של המבוטח לעבודה בעיסוקו עד 24 חודשים.
 • חזרה מלאה או חלקית לעבודה אחרת.
 • קיצור תקופת ההמתנה ליומיים באחד מהמקרים הבאים:
 • אי הכושר נגרם כתוצאה מתרומת איבר מגוף המבוטח לאדם אחר.
 • אבדן הכושר לעבודה אירע כתוצאה מהשתלת איבר או מח עצם בגופו של המבוטח.
 • קיצור תקופת המתנה ל-8 ימים במקרה של אשפוז מעבר ל-14 יום.
 • לנשים: תשלום תגמולי ביטוח, כל עת שהמבוטחת נמצאת באי כושר העבודה, גם אם אבדן הכושר לעבודה נגרם בתקופת ההיריון.
 • אפשרות לתשלום של עד 150% מסכום הפיצוי החודשי הנרכש בפוליסה, במקרה של תאונת דרכים, שבעקבותיה הפך המבוטח לבלתי כשיר לעבודה.
 • תשלום עבור השתתפות בקורסי הכשרה מקצועית לשם הסבת עיסוק שמטרתה חזרה לעבודה.
 • החזר של עד 75%  מהוצאות שיקום פיזיוטרפי וטיפולים אלטרנטיביים.
 • תשלום פיצוי חודשי ללא תקופת המתנה, אם תמצא עצמך שוב במקרה של אבדן הכושר לעבודה בתוך שנה, מחמת אותה מחלה או תאונה.
הרחבות
אפשרות לרכישת ההרחבות הבאות (בתוספת תשלום):
 • שלב חלקי: תשלום תגמולי ביטוח יחסיים גם אם המבוטח אבד את כושר עבודתו בשיעור העולה על 25%.
 • פרנצ'יזה:  במקרה והמבוטח באובדן כושר עבודה מוחלט לתקופה העולה על 3 חודשי המתנה ,תשלם החברה פיצוי חודשי כפול בחודש הראשון והשני שלאחר תקופת ההמתנה וכן תחזיר למשלם את התשלומים  השוטפים ששולמו לפוליסה בחודשים השני והשלישי של תקופת ההמתנה .

 
יתרונות התוכנית 
התוכנית כוללת יתרונות רבים המגנים עליך ועל משפחתך במקרה שתאבד את יכולת העבודה שלך, ביניהם:
 • סיוע והתאמה מקצועית:  אם אי כושר העבודה צפוי להימשך 6 חודשים ומעלה עפ"י חוות  דעת רפואית/ שיקומית, החזר עד 75% מההוצאות בפועל בקורסי הכשרה (באישור מראש).
 • שיפוי לשיקום רפואי: השתתפות של עד 75% מההוצאות בפועל לשיקום פיזיוטרפי  וטיפולים אלטרנטיביים, על פי תנאי הפוליסה.
 • קיצור תקופת המתנה כתוצאה מתרומת איברים, אשפוז או השתלה.
 • אובדן כושר עבודה למבוטחת בהריון.
 • פיצוי נוסף במקרה סיעודי.
 • פיצוי נוסף במקרה תאונת דרכים.
יתרונות רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה דרך הכשרה 
הכשרה מציעה מחירים אטרקטיביים והסדרי תשלום נוחים. עם הכשרה אתה יכול להיות בטוח שקיבלת את המוצר הביטוחי השלם ביותר, בתנאים הטובים ביותר והחשוב מכל – ברגע האמת תמיד נהיה שם לצידך!

 
​כיצד רוכשים את הביטוח? 
הכשרה מציעה את מוצרי הביטוח באמצעות סוכני הביטוח העובדים עימה. לרכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה עליך לפנות לסוכן ביטוח המשווק פוליסות שירות של הכשרה.

 
כיסויים מומלצים נוספים  
מלבד אובדן היכולת לעבוד, ישנם דברים נוספים שיכולים לשבש את חיינו בצורה משמעותית. בכדי שתרגיש שאתה מכוסה "על כל צרה" מציעה לך הכשרה את הכיסויים הבאים:

 

 

המידע על תניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי לידיעה כללית בלבד, איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב את החברה. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. השימוש באתר אינטרנט זה של הכשרה והשירותים הניתנים בו מותנים בקבלת התנאים וההוראות של "תנאי השימוש" באתר. כל הזכויות שמורות להכשרה.​​