דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תגמולי ביטוח בריאות

מחירון תחום התמחות - אורטופדיה

כירורגית כף ידשכר מנתחה.הוצאות בי"ח
סוג הניתוח  
כף יד-אצבע הדק₪ 2,150₪ 2,974
כף יד - דה קורווין₪ 2,150₪ 2,974
כף יד - אצבע מהלט₪ 2,150₪ 2,974
כף יד - אצבע פטיש₪ 2,150₪ 2,974
כף יד -גנגליון₪ 2,150₪ 2,974
כף יד -כריתת אצבע₪ 2,150₪ 2,974
כף יד/עצמות קטנות-מסמור (הכנסה/הוצאה)₪ 3,200₪ 2,974
כף יד - אוסטאוטומיה₪ 3,200₪ 2,974
כף יד - ארטרופלסטי₪ 3,200₪ 6,484
כף יד - תעלה קרפאלית₪ 3,200₪ 2,974
כף יד - שחרור עצב אולנרי₪ 3,200₪ 4,074
כף יד - דפיוטרן₪ 3,200₪ 5,846
מרפק - טניס אלבו₪ 3,500₪ 5,420
מרפק - טרפזקטומי₪ 3,500₪ 6,077
מרפק - ארטרודזיס₪ 4,400₪ 6,077
מרפק - סינובקטומי –( נרחבת)₪ 4,400₪ 6,984
מרפק- העברת עצב אולנרי באנדוסקופיה₪ 4,400₪ 5,324
מרפק- ארטרוסקופית מרפק₪ 4,500₪ 6,954
שחרור עצב במרפק - רדיאלי₪ 4,400₪ 5,899
שורש כף היד – ארטרוסקופיה טיפולית₪ 4,500₪ 6,854
שורש כף היד - רדוקציה של שבר /קיבוע₪ 3,500₪ 2,974
כף יד -שיחזור פתוח + מסמור + תפירת גיד₪ 5,000₪ 4,130
כף יד - שיחזור סגור +קיבוע +תפירת גידים₪ 5,000₪ 4,130
כף יד - תפירת- גידים ₪ 3,500

₪ 4,130

 

כתףשכר מנתחה.הוצאות בי"ח
סוג הניתוחמחיר  
כתפיים - ארטרוסקופיה טיפולית + הטרייות ₪ 5,300₪ 6,971
כתף - ארטרוסקופיה טיפולית - תיקון שבר ארטרוסקופי₪ 8,500₪ 6,971
כתף- ארטרוסקופיה אבחנתית +/-ביופסיה₪ 4,000₪ 6,971
כתף - ארטרוסקופיה/פתוח- תפירת RC/ שיחזור רצועות/אוסטאוטומיה₪ 8,500₪ 16,006
כתף - ארטרוסקופיה/פתוח כולל שיחזור רצועות /גידים/עצבים/לברום₪ 8,500₪ 16,006
כתף - ארטרוסקופיה/פתוח - אקרומיופלסטיה +ACJ₪ 5,300₪ 16,006
כתף - ארטרוסקופיה /פתוח-שחרור התדבקויות (קפסולוטומי)₪ 7,000₪ 16,006
כתף - תיקון אי יציבות – שחזור רצועות (פריקות חוזרות בכל שיטה)₪ 8,500₪ 16,006
כתף - שחזור רצועות  ACJ₪ 8,500₪ 16,006
כתף - ארטרוסקופיה כולל תיקון אי יציבות + שתל עצם₪ 8,500₪ 16,006
(מקלויויקולה/הומרוס) פתוח ₪ 8,500₪ 16,006
כתף - תיקון מפרק + הוצ' HARDWERE  - קטן (מקלויויקולה/הומרוס) פתוח ₪ 5,000₪ 10,230
כתף - תיקון מפרק +הוצ' HARDWERE - גדול (מקלויויקולה/הומרוס) פתוח₪ 8,000₪ 10,230
כתף - החלפת פרק₪ 10,500₪ 17,810
כתף - החלפת פרק חלקית₪ 8,500₪ 17,810
כתף - /הומרוס - שיחזור וקיבוע שבר פתוח₪ 8,500₪ 16,006
מרפק/זרוע - שיחזור סגור + מיסמור₪ 6,000₪ 16,006
מרפק - שיחזור פתוח+קיבוע ₪ 6,000₪ 16,006
אמה/מרפק-שיחזור פתוח+קיבוע ₪ 6,000₪ 16,006
זרוע -שיחזור פתוח+קיבוע ₪ 6,000₪ 16,006

ירך / ברךשכר מנתחה.הוצאות בי"ח
סוג הניתוחמחיר  
ברך -ארטרוסקופיה טיפולית₪ 5,300₪ 6,971
ברך - ארטרוסקופיה השתלת סחוס ₪ 5,300₪ 6,971
ברך - תפירת מיניסקוס (לפחות שני תפרים)₪ 5,300₪ 6,971
ברך - שיחזור  סגור +מיסמור₪ 6,300₪ 15,460
ברך - שיחזור  סגור +מיסמור + השתלת עצם₪ 7,500₪ 15,460
ברך - ארטרוסקופיה שיחזור רצועות (רצועה צולבת קדמית ו /או אחורית)₪ 8,000₪ 15,460
ברך - ארטרוסקופיה שיחזור רצועות +השתלת סחוס(רצועה צולבת קדמית ו /או אחורית)₪ 9,000₪ 15,460
ברך - שיחזור פתוח ₪ 6,300₪ 15,460
ברך - הוצאת מסמור/פלטה/בורג₪ 3,000₪ 4,430
ברך - בורסקטומי +הוצאת מיסמור₪ 4,000₪ 6,510
ברך - טיביה + קרסול- שחזור סגור+ מיסמור₪ 7,000₪ 15,259
ברך - החלפת מפרק ברך₪ 10,800₪ 36,890
ירך - החלפת מפרק  ירך₪ 10,800₪ 36,890
ירך/ברך - החלפת מפרק חוזרת - שיחזור פתוח וקיבוע שבר₪ 13,000₪ 37,595
ירך/שוק/ברך - כריתה - אוסטאכונדרומה₪ 4,100₪ 6,463
ירך -ביופסיה נרחבת₪ 3,000₪ 6,463
ירך - החזרת שבר +קיבוע בעזרת -pccp₪ 7,500₪ 15,460
ירך- הוצאת קיבוע + אוסטאוטומיה +קיבוע₪ 6,300₪ 13,773
ירך - שיחזור פתוח + קיבוע + שיחזור סגור ומסמור₪ 9,000₪ 15,460
ירך /טיביה - פלטות - שיחזור פתוח + קיבוע₪ 9,000₪ 15,460
ירך/שוק/ברך/זרוע - כריתה של גידול מעצם +משתל₪ 9,000₪ 15,460
כריתת גידול מעצם +שיחזור ע"י שתל עצם וקיבוע₪ 9,000₪ 15,460
שוק-תיקון שבר עצם (טיביה)שיחזור פתוח+קיבוע ₪ 9,000₪ 15,460
ברך/ירך/אמה/קרסול - הטרייה + קיבוע חיצוני₪ 4,000₪ 4,430
גוש ברקמה רכה בירך₪ 4,000₪ 6,971
גיד הפיקה – איחוי קרע וחיבור לפיקה. ₪ 5,300₪ 8,133
שיחרור גידים (ירך)₪ 5,300₪ 8,133

 

גב/ עמוד שדרה  
סוג הניתוחמחיר ה.הוצאות בי"ח
גב -שאיבת דיסק -בעמוד שידרה₪ 4,000₪ 16,375
גב - חימום דיסק - רדיופריקוונסי (פעולה תחליפית)₪ 5,000₪ 4,290
גב -למינקטומי- השתלת אלקטרודות  וקוצב- לטיפול בכאב ₪ 7,000₪ 24,594
גב - החלפת אלקטרודות (הוצאה הכנסה) - כאב₪ 3,000₪ 4,290
גב - דיסקטומי  גבי/צווארי ₪ 8,500₪ 40,625
גב - דיסקטומי גבי/מותני ₪ 8,500₪ 28,990
גב - למינקטומי צווארי/גבי₪ 8,500₪ 28,735
גב - למינקטומי – ספיינל סטנוזיס בשל הצרות תעלת השדרה - מעל 2 חוליות₪ 9,000₪ 31,800
גב - למינקטומי - דקומפרסיה + קיבוע +צמנט₪ 12,500₪ 44,723
גב - צריבת דיסק -  (Iאיידט)₪ 4,000₪ 17,462
גב - קיבוע עם צמנט (קייפופלסטי)₪ 5,500₪ 44,723
גב - קיבוע חוליות (עד 3 חוליות) ₪ 10,500₪ 44,723
גב - קיבוע חוליות (4 חוליות  ומעלה) ₪ 12,500₪ 44,723
גב - סקוליוזיס ₪ 12,500₪ 55,881
גב - כריתת /הוצאת גידול מע"ש₪ 12,500₪ 46,305

 

קרסולמחיר ה.הוצאות בי"ח
סוג הניתוח  
קרסול - ארטרוסקופיה טיפולית₪ 5,300₪ 6,971
קרסול -תפירה + שיחזור רצועות₪ 5,300₪ 14,514
קרסול - גיד אכילס – תפירה₪ 4,500₪ 7,822
קרסול - ניתוק + אוסטאוטומיה +תפירה/קיבוע/שתל עצם₪ 7,000₪ 3,575
קרסול - ארטרוסקופיה  טיפולית + ארטרופלסטי + קידוח בטלו₪ 5,300₪ 9,132
קרסול - שחזור פתוח + קיבוע (אוריף)₪ 7,000₪ 14,514
קרסול/טיביה - שיחזור סגור + מיסמור ₪ 5,300₪ 8,174

 

כף רגל  
סוג הניתוחמחיר ה.הוצאות בי"ח
כף רגל - הלוקס ולגוס חד צדדי₪ 4,000₪ 6,918
כף רגל - הלוקס ולגוס דו צדדי₪ 5,200₪ 8,060
כף רגל - הלוקס ולגוס + הארכת גידים₪ 5,200₪ 8,060
כף רגל - אצבע אחת  (המר טואי)₪ 2,150₪ 3,144
כף רגל - יותר מאצבע אחת ( המר טואי - 2 אצבעות)₪ 2,795₪ 3,144
כף רגל -גנגליון ₪ 2,150₪ 3,144
כף רגל - דרבן – טיפול ע"י גלי הלם (תחליפית)₪ 2,150₪ 0
כף רגל - קטיעת אצבע/ות₪ 2,150₪ 3,206
כף רגל - שיחזור רצועות ₪ 5,200₪ 14,514
כף רגל - פסיוטומי₪ 4,000₪ 4,506
כף רגל - אוסטאוטומיה+קיבוע₪ 5,200₪ 3,575
כף רגל - כריתת גוש גרמי( אקזוסטוזיס) ₪ 3,000₪ 5,747
כף רגל - ביופסיה בהרדמה מקומית - בחדר ניתוח₪ 2,000₪ 1,350
כף רגל - תפירה ותיקון גידים₪ 4,000₪ 5,245
כף רגל - הארכת גידים מבוגרים ₪ 4,000₪ 8,133
כף רגל - הארכת גידים ילדים  ₪ 4,000₪ 8,133
כף רגל - קיבוע פתוח (אוריף)/עצם עקב₪ 6,000₪ 11,291
כף רגל - קיבוע פתוח עצמות קטנות ₪ 4,000₪ 11,291

 

חזרה לעמוד תגמולי ביטוח בריאות>>