תביעת בריאות - אופן הגשת תביעה | הכשרה חברה לביטוח
כניסה

אופס, משהו השתבש

לא נשעמם אתכם עם הפרטים אבל... בעקבות תקלה טכנית הפנייה לא התקבלה
אנא נסו במועד מאוחר יותר, או פנו למוקד הלקוחות שלנו בטלפון 3453*

הצלחת!

תודה שפנית להכשרה
נציג מטעם הכשרה יחזור אליך בהקדם האפשרי

תביעות - ביטוח חיים וחיסכון

תגמולי ביטוח לניתוחים בפוליסה "בריאותית"                   

מבוטח/ת יקר/ה

נזקקת לטיפול רפואי?

הכשרה ביטוח עומדת לצידך בכל עת. 

על מנת שנוכל לטפל בתביעה ביעילות ובמהירות עליך למלא טופס הודעה ע​ל תביעה​ אותו תוכל לקבל  מסוכן הביטוח שלך או להוריד מאתר האינטרנט.

 

בעת הגשת תביעת בריאות יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • טופס תביעה, כולל טופס ויתור על סודיות רפואית (חלק מטופס התביעה).

  • סיכומי מחלה מכל האשפוזים, כולל האשפוז הראשון אם אושפזת.

  • אישור מפורט ועדכני מרופא מטפל בו יש לפרט את האבחנות הרפואיות מהן הנך סובל, הטיפולים והתרופות שאתה מקבל, כולל מגבלותיך וכושר תפקודך. וכן, אישורים רפואיים נוספים לגבי מהלך הטיפול הרפואי.

  • יש להודיע לחברה את שם וכתובת סניף קופ"ח ושם רופא המטפל- אצלו טופלת במשך השנים, כולל מלפני הצטרפותך לביטוח- לשם קבלת צילום תיק רפואי מקופ"ח במידת הצורך.

  • תוצאות בדיקות רפואיות שעברת, כולל בדיקות הדמיה ואחרות.

 

במידה והינך זכאי/ת לפיצוי על פי תנאי הפוליסה ישולם לך סכום הביטוח.

יתכן ותידרש/י להבהרות נוספות כגון מסמכים נוספים או בדיקת רופא. שיתוף פעולה מצדך יעזור לנו בהליך אישור בקשתך.

יתכן ובקשתך תידחה וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה וההחרגות  הקיימות בה. בכל מקרה נודיעך בכתב את עמדתנו.

 

  • פירוט תגמולי הביטוח

על פי תנאי פוליסת "בריאותית " ("הפוליסה"), במקרה של ביצוע ניתוח תפצה החברה את המבוטח בגין הניתוח על פי סכום הפיצוי המפורט בטבלת רשימת הניתוחים  המכוסות בפוליסה.

כן קובעת הפוליסה, כי החברה תשלם פיצוי למבוטח בגין ביצוע ניתוח בבית חולים ציבורי או פרטי ללא מעורבות החברה או במימון חלקי של החברה.

להלן טבלה המפרטת את תגמולי הביטוח המרביים בפוליסת "בריאותית"

אין במסמך זה ובקבצים המצורפים לו בכדי לאשר כי הסכום הנקוב ישולם למבוטח בגין הניתוח שבוצע ו/או בכדי להוסיף ו/או לגרוע מהוראות הפוליסה שברשותו. התנאים המחייבים לרבות התנאים לזכאות לתגמולי ביטוח הם תנאי הפוליסה בלבד.


 

פיצוי

סכום פיצוי מלא
עבור ביצוע ניתוח בבית חולים בישראל או בחו"ל כאשר המבוטח שילם עבור הוצאות הניתוח בעצמו

סכום פיצוי בשיעור 70% בגין ביצוע ניתוח במימון קופת חולים

סכום הפיצוי עבור ביצוע ניתוח שאינו מופיע ברשימת הניתוחים, או  תוצאה של תאונת עבודה,
או תאונת דרכים , 50% מתעריף שר"פ הדסה ירושלים

קישור
לטבלת
פירוט

קישור
לטבלת
פירוט

קישור
לטבלת
פירוט

Powered by
לשיחה עם נציג שרות
חייג: 3453*