פריצה או גניבת רכב | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תביעות - ביטוח אלמנטרי

פריצה או גניבת רכב

מבוטח יקר
רכבך נגנב?

 
על מנת שנוכל לטפל בתביעה ביעילות ובמהירות עליך לנקוט בפעולות הבאות:
 • דיווח למשטרה על פרטי האירוע וקבלת אישור על הדיווח.
 • דיווח על האירוע, באחת מן הדרכים הבאות:
 • דיווח לסוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת את הפוליסה.
 • דיווח למוקד השירות של החברה: 
  טלפון: 3453*
  דוא"ל:  moked2@ildinsur.co.il 
  פקס:  03-5106262
 • מילוי טופס תביעה  והעברתו להכשרה באמצעות הסוכן שלך או ישירות למוקד התביעות.
*פירוט אודות תקופת ההתיישנות במערכת הכללים בקישור מעלה
 
מה הלאה?
 • לאחר שיתקבלו טופס ההודעה ומסמכים נדרשים נוספים, תיבדק תביעתך על פי תנאי הפוליסה.
 • ייתכן ותידרש בדיקה נוספת או שתצטרך להעביר מסמכים נוספים לחברה. במקרה זה תקבל פניה מסוכן הביטוח שלך.
 • אם לאחר הבדיקה יתברר שאתה זכאי לתגמולי ביטוח, יפנה אליך נציג מטעמנו לצורך המשך בירור בעניין הפיצוי.
 • אם יתברר שהאירוע/תביעה אינם מכוסים במסגרת הפוליסה, יועבר אליך מכתב המציין זאת, בכפוף לתנאי הפוליסה.

​​

​​