ביטוח דירה - אופן הגשת תביעת מבוטח (מקיף) | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תביעות - ביטוח אלמנטרי

ביטוח דירה - אופן הגשת תביעת מבוטח (מקיף)

​​מבוטח יקר,
נגרם נזק לרכוש שלך, המבוטח בהכשרה?
לצפייה במערכת הכללים לבירור ויישוב תביעת נזק לדירה

 
על מנת שנוכל לטפל בתביעה ביעילות ובמהירות עליך לנקוט בפעולות הבאות:
 • דיווח על האירוע, באחת מן הדרכים הבאות:
 • דיווח לסוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת את הפוליסה.
 • דיווח באמצעות אתר האינטרנט
 • מילוי טופס הודעה על ​תביעת רכוש​ והעברתו להכשרה באמצעות הסוכן שלך.
 • תיאום ביקור שמאי/חוקר בביתך, להערכת הנזק (נדרש ברוב המקרים). 
 • הביקור יתואם על ידי סוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת את הפוליסה.
*פירוט אודות תקופת ההתיישנות במערכת הכללים בקישור מעלה 
 
להלן רשימת מסמכים רלוונטיים לטיפול בתביעת דירה
 • טופס הגשת תביעה.
 • פרטי הרכוש שאבד ו/או ניזוק דרישה כספית מפורטת.
 • אישור תלונה/הודעה במשטרה.
 • חשבוניות רכישה
 • חשבוניות תיקון מקוריות
 • תעודות אחריות והסכם שירות.
 • הערכת תכשיטים.
 • חוות דעת מעבדה
 • אישור המשעבד לצורך תשלום  תגמולי הביטוח ישירות למוטב.
 • חוזה שכירות.
 • התקשרות חוזית.
 • אישור תשלום לכיבוי אש.
 • פרטים על ביטוח נוסף של הרכוש שניזוק.
 • חשבון ארנונה.
 • חשבונות מים.