נזק לרכב צד ג' כתוצאה מתאונה | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תביעות - ביטוח אלמנטרי

נזק לרכב צד ג' כתוצאה מתאונה

 


 

 
*פירוט אודות תקופת ההתיישנות במערכת הכללים בקישור מעלה
 
תובע נכבד,
להלן רשימת מסמכים רלוונטיים לטיפול בתביעת צד ג'​:
 • דו"ח שמאי מקורי
 • תצלומי הרכב הניזוק
 • אישור אי-הגשת תביעה מחברת הבטוח שלך
 • הצהרה מעו"ד כי אין ביטוח מקיף או צד ג'
 • גרסה ברורה לתאונה
 • שרטוט מקום התאונה ורמזורים
 • אישור משטרה
 • צילום רישיון רכב
 • חשבוניות תיקון מקוריות
 • חשבוניות רכישת חלפים
 • אישור העברת בעלות
 • אישור מבעל הרכב המאשר שהפיצוי יעבור לידי בעל הפוליסה חתום ע"י שניהם וצילום ת"ז של שניהם
 • חסר עבר ביטוחי מיום רכישת הרכב
 • טופס בדיקת הרכב ממכון בעת קניה הרכב במידה ואין עבר ביטוחי
 • ייפוי כוח עו"ד לטיפול בתביעה
 • פוליסה תקפה לתאריך האירוע
 • פוליסת חידוש
 • הסרת עיקול
 • אישור לתקנה 309
 • אישור מרואה חשבון שהרכב מס רישוי אינו מתקזז במע"מ ואינו רשום בספרי העסק (כאשר מדובר ברכב מסחרי)
 • מספר ח"פ
 • הצעת תיקון  במידה ומדובר בפגיעה במבנה

​​