ביטוח חובה לרכב - הכשרה חברה לביטוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ביטוח רכב

ביטוח חובה לרכב

פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל - 1970 מטילה איסור על שימוש ברכב מנועי, אלא אם כן ישנה פוליסה בתוקף העומדת בדרישות בתנאי החוק (כולל חותמות הבנק המעידות על תשלום הביטוח).

ביטוח חובה מבטח את נזקי גוף של נהג הרכב, נוסעי הרכב והולכי רגל, שנפגעו כתוצאה משימוש ברכב. הכיסוי הביטוחי, מוגדר בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה, 1975.

 

עיקרי התוכנית 
כיסוי לנזקי גוף של הנוהג ברכב, נוסעי הרכב והולכי רגל, שנפגעו כתוצאה משימוש ברכב. ביטוח רכב חובה מהווה כיסוי מוחלט ואינו תלוי בשאלת רשלנות הנהג המבוטח.  הכיסוי הביטוחי כולל את כל ההוצאות הרפואיות, פיצוי בגין אובדן השתכרות עד תקרה של שלוש פעמים השכר הממוצע במשק ופיצוי בגין כאב וסבל, הכול בהתאם למפורט בחוק כאמור לעיל.

 

לקבלת הצעה לחץ כאן>>

 

פוליסת הביטוח מבטחת את הגורמים הבאים:  
  • בעל הרכב והנוהג ברכב: מפני כל חבות מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ומפני כל חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל נזק גוף או מקרה מוות שנגרם לאדם  בשל השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו. 
  • בעל הרכב הנוהג בו וכל אדם הנוהג בו בהיתר מבעל הרכב: מפני כל נזק גוף, שנגרם לנהג הרכב במקרה תאונת דרכים על פי הגדרת החוק.
  • נפגעים: פיצוי הנפגעים על ידי הרכב (הולכי רגל ונוסעים ברכב), גם במקרה בו התאונה לא נגרמה עקב רשלנותו של הנהג.

 

 

קביעת תעריפי ביטוח חובה לרכב​
הכשרה תתפור לך את הביטוח המתאים אישית ביותר עבורך על פי נתוניך האישיים. 
תעריף הביטוח אינו אחיד ובחישוב נלקחים בחשבון:
  • נתוני הרכב: סוג הרכב, נפח המנוע או משקלו, ועוד.
  • נתוני נהג הרכב: גיל, וותק, היסטורית שלילת רישיון, מספר תביעות בעבר וכו'.

 

 

יתרונות רכישת ביטוח דרך הכשרה 
הכשרה מציעה מחירים אטרקטיביים והסדרי תשלום נוחים. בנוסף, כשאתה מבוטח בהכשרה אתה יכול להיות בטוח שמאחוריך עומדת חברת ביטוח איכותית ואמינה, שתדאג לך בעת הצורך!

 

 

כיצד רוכשים את הביטוח?  
הכשרה מציעה את מוצרי ביטוח הרכב באמצעות סוכני הביטוח העובדים עימה. לרכישת פוליסת ביטוח חובה לרכב עליך לפנות לסוכן ביטוח המשווק פוליסות שירות של הכשרה.

 

 

כיסויים מומלצים נוספים 
ביטוח חובה הוא הביטוח הבסיסי ביותר, המכסה רק פגיעות גוף. הכשרה מציעה לך לחשוב גם על הביטוחים הבאים, כדי שתהיה מכוסה גם במקרים של נזק לרכב שלך או לרכבים אחרים:

 
  • פוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון – מקיף
  • פוליסה לביטוח רכב מסחרי (לרכב שאינו פרטי ומסחרי עד 3.5 טון) - מקיף
  • ביטוח רכב – צד ג'

לקבלת הצעה לחץ כאן>>

 

 


 
המידע על תניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי לידיעה כללית בלבד, איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב את החברה. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. השימוש באתר אינטרנט זה של הכשרה והשירותים הניתנים בו מותנים בקבלת התנאים וההוראות של "תנאי השימוש" באתר. כל הזכויות שמורות להכשרה.