ביטוח נזקי אש,ביטוח ברקים
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ביטוח עסק

ביטוח אש

​ביטוח אש נועד להגן מפני אובדן או נזק שיגרמו לרכוש המבוטח או לחלק ממנו על ידי ברק או אש. ביטוח אש הוא הכיסוי הבסיסי לביטוח מבנה ותכולה והוא מהווה את התנאי לרכישת כיסויים רבים נוספים.

יש לשים לב לנזקים ולנכסים שאינם מכוסים על ידי הפוליסה, הרשומים בגוף הפוליסה.

 

עיקרי התוכנית

  • ביטוח כנגד סיכוני אש כמפורט בפוליסה, עד לסך 2,000,000 $
  • אפשרות להגדיל את הכיסוי מעל השיעור הנקוב בפוליסה תמורת פרמיה נוספת.

 

יתרונות רכישת ביטוח אש דרך הכשרה חברה לביטוח 
הכשרה מציעה מחירים אטרקטיביים והסדרי תשלום נוחים. כשאתה מבוטח בהכשרה אתה יכול להיות בטוח שלצידך עומדת חברת ביטוח איכותית ואמינה, שתדאג לך בעת הצורך

 

 

 ​
כיצד רוכשים את הביטוח?   
הכשרה חברה לביטוח מציעה את מוצרי הביטוח באמצעות סוכני הביטוח העובדים עימה. לרכישת פוליסת ביטוח אש עליך לפנות לסוכן ביטוח המשווק פוליסות שירות של הכשרה.

 

 

 
כיסויים מומלצים נוספים
ביטוח אש הוא הביטוח הבסיסי ביותר לעסק שלך. כדי לכסות את העסק מפני מגוון סיכונים ותקלות אחרות, מציעה לך הכשרה לחשוב גם על המוצרים הבאים:

 

 

 

​המידע על תניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי לידיעה כללית בלבד, איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב את החברה. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. השימוש באתר אינטרנט זה של הכשרה חברה לביטוח והשירותים הניתנים בו מותנים בקבלת התנאים וההוראות של "תנאי השימוש" באתר. כל הזכויות שמורות להכשרה.