דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ביטוח עסק

 

 

ביטוח סחורה בהעברהביטוח סחורה בהעברהביטוח סחורה בהעברה נועד לבטח את מטען בית העסק מפני אובדן או נזק למטען בעת הובלתו, כתוצאה מאש, התפוצצות, התנגשות מקרית והתהפכות של כלי הרכב בו מובל המטען, ובתנאים מסוימים גם בפני פריצה לכלי הרכב המוביל ו/או גניבתו יחד עם הסחורה.https://www.hcsra.co.il/BusinessInsurance/BusinessPluse/Affiliated/Pages/ביטוח-סחורה-בהעברה.aspx
ביטוח אחריות מעבידיםביטוח אחריות מעבידיםפוליסה לביטוח אחריות מעבידים מכסה את חבות המבוטח כלפי עובדיו בשל נזקים גופניים או נפשיים שנגרמו לעובד תוך ועקב עבודתו אצל המעביד, כתוצאה מתאונה או מחלה.https://www.hcsra.co.il/BusinessInsurance/BusinessPluse/Affiliated/Pages/EmployersInsurance.aspx
ביטוח אשביטוח אשביטוח אש נועד להגן מפני אובדן או נזק שיגרמו לרכוש המבוטח או לחלק ממנו על ידי ברק או אש. ביטוח אש הוא הכיסוי הבסיסי לביטוח מבנה ותכולה והוא מהווה את התנאי לרכישת כיסויים רבים נוספים. https://www.hcsra.co.il/BusinessInsurance/BusinessPluse/Affiliated/Pages/Fire.aspx
ביטוח אחריות בעל מוסך כלפי צד שלישיביטוח אחריות בעל מוסך כלפי צד שלישיביטוח אחריות בעל מוסך כלפי צד שלישי הוא ביטוח ייעודי לבעלי מוסכים המכסה פגיעות גוף, ולרכוש של צד שלישי הקורות במוסך.https://www.hcsra.co.il/BusinessInsurance/BusinessPluse/Affiliated/Pages/GaragesThirdParty.aspx
ביטוח אחריות מוצרביטוח אחריות מוצרביטוח חבות המוצר מבטיח לך, בתור בעל עסק, כיסוי במקרה של תביעה כזו עקב פגם במוצר. הפוליסה מיועדת לבעלי עסקים יצרניים, יבואנים ומשווקים, למוצרים שיוצרו, סופקו, הורכבו, יובאו, תוקנו, נארזו או שווקו על ידם.https://www.hcsra.co.il/BusinessInsurance/BusinessPluse/Affiliated/Pages/ProdactLiability.aspx
ביטוח אחריות מקצועיתביטוח אחריות מקצועיתביטוח אחריות מקצועית נועד להגן על בעלי מקצועות חופשיים מפני תביעות בגין רשלנות או אי עמידה בסטנדרטים מקצועיים.https://www.hcsra.co.il/BusinessInsurance/BusinessPluse/Affiliated/Pages/ProfessionalLiability.aspx
ביטוח כספים בכספת ו/או בהעברהביטוח כספים בכספת ו/או בהעברהביטוח כספים בכספת ו/או בהעברה היא פוליסת ביטוח עצמאית ונפרדת שנועדה לבעלי עסקים בהם קיימת תנועת כספים (מזומנים, שטרי חוב, המחאות דואר וכו'..) ושמירת כספים בכספת. הפוליסה מכסה מקרי אובדן, נזק לכספי העסק, מקרי גניבת הכספים, שוד ופריצה. https://www.hcsra.co.il/BusinessInsurance/BusinessPluse/Affiliated/Pages/safetyBox.aspx
ביטוח צד ג' לעסקביטוח צד ג' לעסקביטוח צד שלישי מכסה את המבוטח מפני תביעות אפשריות עקב תאונות שגרמו לצד שלישי לנזקים גופניים, נפשיים, מוות ופגיעה ברכוש.https://www.hcsra.co.il/BusinessInsurance/BusinessPluse/Affiliated/Pages/ביטוח-צד-ג-לעסק.aspx