Best Invest תוכנית חסכון אישית למנהלים | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Best Invest חיסכון והשקעה

Best Invest למנהלים ולעובדים

Best Invest למנהלים ולעובדים שכירים היא תוכנית חסכון המשלבת בין תוכנית משלמת קצבה לבין תוכנית לא משלמת קצבה ומאפשרת גמישות מרבית.

 

לקבלת הצעה לחץ כאן>>

 

עיקרי התוכנית

 

•  הפוליסה מוכרת כקופת גמל משלמת לקצבה לעובדים שכירים. התוכנית הלא משלמת לקצבה מאושרת כקופת גמל לא משלמת לקצבה.
•  חיסכון פנסיוני: הפקדות המעביד והעובד בביטוח מנהלים לשכירים 
•  אפשרות בחירה בין הפקדות לתוכנית משלמת קצבה לתוכנית לא משלמת קצבה
•  אפשרות לבחירת מספר התשלומים לקבלת הקצבה  
•  אפשרות לתוכנית המשך לסכום שנצבר בתוכנית לא משלמת קצבה לתוכנית המשלמת קצבה, בתום תקופת התוכנית
•  אפשרות בחירה בין מסלולי השקעה מגוונים באמצעות בתי השקעות מובילים בארץ

 

 

יתרונות Best Invest לעובדים ומנהלים

 • המנהל/עובד יכול לבחור את אופן חלוקת התשלומים לתוכנית המשלמת קצבה לתוכנית לא משלמת קצבה, ולשנות את הוראותיו בכל עת באמצעות בקשה בכתב.
 • העובד יכול לבחור בכמה תשלומים יקבל את הקצבה  מהסכומים שנצברו בתוכנית לא משלמת קצבה, עם מקדמי תוחלת חיים מובטחים: במסלול של 240 תשלומים, ל-20 שנים או במסלול של 192 תשלומים ל-16 שנים.
 • בתום תקופת הביטוח ניתן להעביר לתוכנית המשכית המשלמת קצבה את החיסכון שהצטבר לקצבה במסלול של 240 תשלומים מובטחים.
 • בחירה בין מסלולי השקעה מגוונים.
 • ניתן להפקיד הפקדות חד פעמיות והעברה מקופות אחרות (קופת גמל, קרן פנסיה, תוכנית ביטוח) בנוסף לתשלומים השוטפים, בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • המבוטח רשאי להעביר את החיסכון המצטבר במסלול השקעה מסוים למסלול השקעה אחר, בכל עת.
 • המבוטח רשאי לשנות את מעמדו בפוליסה ממעמד עמית שכיר למעמד עמית עצמאי תוך 12 חודשים מיום עזיבתו את מקום עבודתו, תוך שמירה על הוותק לעניין דמי ניהול מהתשלום השוטף ומקדמי הקצבה.
 • 0% דמי ניהול מהתשלום השוטף. תשלום רק על דמי הצבירה.
 • המעסיק יכול להעניק את הטוב ביותר לעובדיו, העובדים ייהנו מחופש בחירה להבטחת עתידם!

 

מה קורה במקרה של הפסקת עבודה?
מבוטח שמפסיק את עבודתו אצל המעביד, שלא כתוצאה מפרישה לפנסיה, רשאי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם להסדר התחיקתי:

 

 • המשך הפקדת תשלומים שוטפים לפוליסה אצל מעביד חדש.
 • שינוי מעמד ממעמד של עמית שכיר למעמד של עמית עצמאי
 • תשלום ריסק בין מעסיקים.
 • משיכת ערך הפדיון כולו או חלקו על פי תקנות חוק קופות גמל ותקנות מס הכנסה.

 

מה תקבל בפרישה? 
בתום תקופת הביטוח בתכנית משלמת לקצבה, יהיה המבוטח זכאי לתשלום קצבה חודשית בהתאם למסלול בו בחר:

 

 • תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ולמשך תקופה מובטחת של 192 תשלומים. או תשלום קצבה חודשית, לכל ימי חייו של המבוטח ולמשך תקופה מובטחת של 240 תשלומים
 • תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ולמשך תקופה מובטחת השונה מ-192 או 240 תשלומים.
 • תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו ולאחר מותו תשלום קצבה חודשית לאלמנתו לכל ימי חייה.

מסלולי השקעה

 • קיימת אפשרות בחירה בין מסלולי ההשקעה. במידה ולא ניתנה הודעה על מסלולי השקעה, יושקעו התשלומים לחסכון במסלול השקעה ברירת מחדל, בהתאם לתנאי הפוליסה. 
 • ניתן לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה, בהתאם לתנאי הפוליסה ובהודעה מראש לחברת הביטוח.

 

הלוואות 
מבוטחים בתוכנית Best Invest למנהלים ועובדים יכולים לקבל הלוואה בהתאם לתקנות קופות גמל ומס הכנסה.

 

 

כיסוים נוספים
בכדי שתהיה מכוסה "על כל צרה" מומלץ לך להוסיף לפוליסת Best Invest ביטוח חיים למקרה פטירה (הכ"י מגן) וביטוח המגן עליך למקרה של אובדן כושר עבודה ("שלב פלוס"), בפוליסה נפרדת.

 

כמו כן, ניתן להוסיף את הכיסויים הבאים לפוליסת "BestInvest למנהלים ולעובדים שכירים" (בתוספת תשלום):

 • שלב פלוס: ביטוח נוסף לתשלום פיצויים חודשיים ולשחרור מתשלום פרמיות במקרה של איבוד מוחלט של כושר עבודה תמורת פרמיה קבועה.
 • הכי להכנסה פלוס: ביטוח נוסף לתשלום פיצויים חודשים ולשחרור מתשלום פרמיות במקרה של איבוד מוחלט של כושר העבודה תמורת פרמיה קבועה.
 • שלב - שחרור: הרחבה לתשלום לשחרור מתשלום פרמיות במקרה של איבוד מוחלט של כושר עבודה.

בנוסף, ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים כפוליסה נפרדת כתוספת לביטוח חיים (ריסק):

 • ביטוח נוסף לתשלום סכום ביטוח נוסף מלא או חלקי במקרה של נכות מלאה או חלקית עקב תאונה.
 • הרחבת הביטוח לתשלום מוקדם של מחצית מסכום הביטוח למקרה מוות עקב מחלה חשוכת מרפא:  החברה תשלם למבוטח 50% מסכום הביטוח המגיע למקרה מות המבוטח עם קבלת ההוכחה סבירה על דעת רופא החברה לפיה המבוטח חולה במחלה חשוכת מרפא.

 

 

מסלולי השקעה

פוליסת Best Invest אישי מציעה מגוון מסלולי ההשקעה לבחירתך:

 • אג"ח ממשלת ישראל - מתאים למי שאינו רוצה להיות חשוף לתנודות של שוק המניות, בכל עת לא יפחת שיעור הנכסים המושקע באג"ח ממשלתיות ו/או מק"מ מ- 75% והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.
  המסלול אינו כולל מניות ומהווה חלופה טובה לתכניות חיסכון ופיקדונות בנקאיים.
 • כללי - מתאים למי שמעוניין לגוון את השקעתו וליהנות מניהול מקצועי וגמיש של מנהלי ההשקעות. המסלול משלב אפיקים שונים, הכוללים אג"ח ממשלתיות וקונצרניות, עם מרכיב השקעה של עד 46% במניות בארץ ובחו"ל.
 • מניות - מתאים לחובבי הסיכונים. נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75%. המסלול מהווה חלופה לתעודות סל וקרנות נאמנות מנייתיות, תוך ניצול היתרונות של ניהול השקעות דינאמי ומקצועי.
 • שקלי טווח קצר - במסלול זה כל הכספים יושקעו ו/או יהיו חשופים לנכסים שאינם צמודים כגון: אג"ח ממשלתי לא צמודות, מק"מים, פקדונות לזמן קצוב בבנקים ישראלים בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75%. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים כאמור שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.
 • הלכה - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין וכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות. השאת תשואות במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
 • כללי פאסיבי - מסלול כללי פאסיבי המתאים למי שמאמין שלאורך זמן, המדדים מעניקים תשואה גבוהה יותר על פני שאר החלופות. המסלול מורכב מהמדדים המובילים בארץ ובעולם, כגון מדד S&P 500 ,NASDAQ 100, אג"ח ממשלתי כללי, תל אביב 35 וכדומה, כך שהוא מעניק שקיפות מירבית למשקיעים בנוגע לביצועים ולתמהיל ההשקעה. המסלול בנוי מ- 60% מדדי אגרות חוב ו- 40% מדדי מניות.

 

 

 

יתרונות רכישת ביטוח דרך הכשרה 
הכשרה מציעה מגוון מסלולי השקעה אטרקטיביים והסדרי תשלום נוחים. בנוסף, נהנים המבוטחים מגמישות ואפשרות לשנות את מסלולי ההשקעה והתוכנית בהתאם לשינויים בחייהם. ביטוח פנסיוני הוא ביטוח המלווה אותך לאורך כל חייך ולכן החשיבות בבחירה חברה מקצועית, בעלת ניסיון ומוניטין מוכח כהכשרה אשר תלווה אותך לאורך כל חייך עד לפרישה. 

 

 

כיצד רוכשים את הביטוח? 

הכשרה מציעה את מוצרי ביטוח החיים באמצעות סוכני הביטוח העובדים עימה. לרכישת פוליסת "Best Invest למנהלים ועובדים שכירים" עליך לפנות לסוכן ביטוח המשווק פוליסות שירות של הכשרה.

 

 

לקבלת הצעה לחץ כאן>>

 

קוד אוצר:
00870120130008, 00870120130002


 
המידע על תניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי לידיעה כללית בלבד, איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב את החברה. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. השימוש באתר אינטרנט זה של הכשרה והשירותים הניתנים בו מותנים בקבלת התנאים וההוראות של "תנאי השימוש" באתר. כל הזכויות שמורות להכשרה