Best Invest תוכנית חסכון בהתאמה אישית | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Best Invest חיסכון והשקעה

תוכנית חיסכון והשקעה BEST INVEST אישי

​​ 

​Best Invest אישי הינה תוכנית חיסכון והשקעה לכל מטרה, לטווח ארוך או קצר בעלת נזילות גבוהה של כספי החיסכון.
 
לקבלת הצעה לחץ כאן>>

 
עיקרי התוכנית
 • מסלול הוני: תשלום חד פעמי בעת קרות ארוע מזכה או בתום התקופה.
 • הפקדות: ביצוע הפקדות שוטפות בהתאם לתנאי הפוליסה ואפשרות להפקדות חד פעמיות.
 • מסלולי השקעה: מגוון גדול של מסלולי השקעה לבחירת המבוטח. ניתן לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה, בהתאם לתנאי הפוליסה ללא תשלום מס רווח הון.
 • מבחר בתי השקעה: אפשרות בחירה בין מגוון בתי השקעות בנוסף להכשרה, לניהול הכספים.
 • משיכת הכספים: אפשרות למשיכת כספי הפדיון בכל עת, לפני תום תקופת הביטוח.
 • הלוואות: ניתן לקבל הלוואה על חשבון הפוליסה.
 • ביטוחים נוספים: אופציית רכישת ביטוחים נוספים לתוכנית הבסיסית, בפוליסה נפרדת.

 

יתרונות Best Invest

 • תוכנית חיסכון המאפשרת פירעון מיידי ללא קנסות
 • מגוון מסלולי השקעה מסולידי ביותר ועד דינאמי
 • מעבר קל, פשוט ונוח בין מסלולי השקעה
 • אין עלויות מיותרות- אין תשלום על קניה ומכירה, אין גורם פוליסה ואין קנס פידיון
 • 0% דמי ניהול מפרמיה. תשלום רק על דמי ניהול צבירה בגובה 1.9%
 • הפקדה חד פעמית החל מ-5,000 ש"ח ואפשרות להוראת קבע החל מ-300 ש"ח בחודש
 • אין מרכיב ביטוחי. אפשרות להוספת כיסוי של שחרור בתכנית המשלבת הוראת קבע
 • ניהול פיננסי של בית השקעות ולא של חברה המשתתפת ברווחים
 • שירות יעיל ומהיר של הכשרה
 

מסלולי השקעה

פוליסת Best Invest אישי מציעה מגוון מסלולי ההשקעה לבחירתך:

 • אג"ח ממשלת ישראל - מתאים למי שאינו רוצה להיות חשוף לתנודות של שוק המניות, בכל עת לא יפחת שיעור הנכסים המושקע באג"ח ממשלתיות ו/או מק"מ מ- 75% והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.
  המסלול אינו כולל מניות ומהווה חלופה טובה לתכניות חיסכון ופיקדונות בנקאיים.
 • כללי - מתאים למי שמעוניין לגוון את השקעתו וליהנות מניהול מקצועי וגמיש של מנהלי ההשקעות. המסלול משלב אפיקים שונים, הכוללים אג"ח ממשלתיות וקונצרניות, עם מרכיב השקעה של עד 46% במניות בארץ ובחו"ל.
 • מניות - מתאים לחובבי הסיכונים. נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75%. המסלול מהווה חלופה לתעודות סל וקרנות נאמנות מנייתיות, תוך ניצול היתרונות של ניהול השקעות דינאמי ומקצועי.
 • שקלי טווח קצר - במסלול זה כל הכספים יושקעו ו/או יהיו חשופים לנכסים שאינם צמודים כגון: אג"ח ממשלתי לא צמודות, מק"מים, פקדונות לזמן קצוב בבנקים ישראלים בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75%. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים כאמור שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.
 • הלכה - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין וכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות. השאת תשואות במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
 • כללי פאסיבי - מסלול כללי פאסיבי המתאים למי שמאמין שלאורך זמן, המדדים מעניקים תשואה גבוהה יותר על פני שאר החלופות. המסלול מורכב מהמדדים המובילים בארץ ובעולם, כגון מדד S&P 500 ,NASDAQ 100, אג"ח ממשלתי כללי, תל אביב 35 וכדומה, כך שהוא מעניק שקיפות מירבית למשקיעים בנוגע לביצועים ולתמהיל ההשקעה. המסלול בנוי מ- 60% מדדי אגרות חוב ו- 40% מדדי מניות.

 

יתרונות רכישת ביטוח דרך הכשרה 

הכשרה מציעה גמישות ואפשרות לשנות את מסלולי ההשקעה, בתי ההשקעות,  והתוכנית בהתאם לשינויים בחייך.

 

 

כיצד רוכשים את הביטוח? 

הכשרה מציעה את מוצרי הביטוח באמצעות סוכני הביטוח העובדים עימה. לרכישת פוליסת "Best Invest אישי" עליך לפנות לסוכן ביטוח המשווק פוליסות של הכשרה.

 

לקבלת הצעה לחץ כאן>>


המידע על תניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי לידיעה כללית בלבד, איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב את החברה. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. השימוש באתר אינטרנט זה של הכשרה והשירותים הניתנים בו מותנים בקבלת התנאים וההוראות של "תנאי השימוש" באתר. כל הזכויות שמורות להכשרה.