תוכנית בסט אינווסט 60 פלוס לעצמאים | הכשרה חברה לביטוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Best Invest חיסכון והשקעה

Best Invest לעצמאים - 60 פלוס

​​בסט אינווסט 60 פלוס לעצמאים היא תוכנית חסכון המשלבת בין תוכנית משלמת קצבה לבין תוכנית לא משלמת קצבה ומאפשרת גמישות מרבית.

לקבלת הצעה לחץ כאן>>

 

עיקרי התוכנית 
 • התוכנית מיועדת למצטרפים מגיל 60 ואילך ומבטיחה מקדמי קצבה מובטחים לבוחרים במסלול 240 גימלאות.
 • ניתן לבחור בתוכנית המשלמת לקצבה ומוכרת כקופת גמל ומשלמת קצבה לבין התוכנית הלא משלמת לקצבה.
 • ביצוע הפקדות שוטפות בהתאם לתנאי הפוליסה והפקדות חד פעמיות.
 • אופציית רכישת ביטוחים נוספים בנוסף לתוכנית הבסיסית בפוליסה נפרדת.
 • אפשרות בחירה בין מסלולי השקעה מגוונים  ובין בתי השקעה שונים.

 

יתרונות בסט אינווסט 60 פלוס לעצמאים

 • המבוטח יכול לבחור בכמה תשלומים יקבל את הקצבה מהסכומים שנצברו בתוכנית לא משלמת קצבה, כאשר בחירה במסלול 240 תשלומים יעניקו למבוטח מקדמי תוחלת חיים מובטחים.
 • אפשרות בחירה בין הפרשות לתוכנית המשלמת קצבה לתוכנית לא משלמת קצבה או שילוב ביניהן.
 • דמי ניהול קבועים מהתשלום השוטף בלבד ללא דמי ניהול מהתשלום החד פעמי.
 • בחירה בין מסלולי השקעה מגוונים ובין בתי השקעות שונים תוך אפשרות שילוב ביניהם.
 • ניתן להפקיד הפקדות חד פעמיות בנוסף לתשלומים השוטפים, בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • אפשרות קבלת הטבות מס בהתאם לכללי המס לפי סעיף 47.
 • אפשרות להמשיך להפקיד תשלומים שוטפים לפוליסה במעמד של שכיר עמית תוך שמירה על זכויות וותק, במקרה של שינוי מעמדו של המבוטח ממעמד של עצמאי לשכיר.

 

מה תקבל בפרישה?

בתום תקופת הביטוח בתכנית לקצבה, יהיה המבוטח זכאי לתשלום קצבה חודשית בהתאם למסלול בו בחר:

 • מסלול קצבה בו מקדמי ההמרה מגלמים הבטחת תוחלת חיים:
  • תשלום קצבה חודשית, כאשר המקדמים לחישוב הקצבה החודשית יהיו לכל ימי חייו של המבוטח ולמשך תקופה ​מובטחת של 240 תשלומים.
 • מסלולי קצבה בהם מקדמי ההמרה אינם מובטחים:
  • תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח.
  • תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ולמשך תקופה מובטחת שתקבע על ידי המבוטח השונה מ- 240 תשלומים.
  • תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ולאחר מותו תשלום קצבה חודשית לבת זוגו של המבוטח לכל ימי חייה.

 

תכנית המשך בפרק לתגמולים

 

המבוטח רשאי להעביר את ערך הפדיון של הפרק לתגמולים, כולו או חלקו לתכנית ההמשך בפרק לתגמולים. 
מסלול קבלת הקצבה בתכנית ההמשך יהיה מסלול קצבה בו מקדמי ההמרה מגלמים הבטחת תוחלת חיים ובהתאם לו תשולם קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ולמשך תקופה מובטחת של 240 תשלומים.

 

דמי הניהול מהחיסכון המצטבר אותם תגבה החברה בתקופת תשלום הקצבה על פי תכנית ההמשך בפרק לתגמולים יהיו בשיעור שנתי  של 0.5%.

 

הלוואות
​מבוטחים בתוכנית יכולים לקבל הלוואה בהתאם לתקנות קופות גמל ומס הכנסה.

 • ביטוח נוסף לתשלום סכום ביטוח נוסף מלא או חלקי במקרה של נכות מלאה או חלקית עקב תאונה.
 • הרחבת הביטוח לתשלום מוקדם של מחצית מסכום הביטוח למקרה מוות עקב מחלה חשוכת מרפא:  החברה תשלם למבוטח 50% מסכום הביטוח המגיע למקרה מות המבוטח עם קבלת ההוכחה סבירה על דעת רופא החברה לפיה המבוטח חולה במחלה חשוכת מרפא.

 

 

מסלולי השקעה

פוליסת Best Invest אישי מציעה מגוון מסלולי ההשקעה לבחירתך:

 • אג"ח ממשלת ישראל - מתאים למי שאינו רוצה להיות חשוף לתנודות של שוק המניות, בכל עת לא יפחת שיעור הנכסים המושקע באג"ח ממשלתיות ו/או מק"מ מ- 75% והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.
  המסלול אינו כולל מניות ומהווה חלופה טובה לתכניות חיסכון ופיקדונות בנקאיים.
 • כללי - מתאים למי שמעוניין לגוון את השקעתו וליהנות מניהול מקצועי וגמיש של מנהלי ההשקעות. המסלול משלב אפיקים שונים, הכוללים אג"ח ממשלתיות וקונצרניות, עם מרכיב השקעה של עד 46% במניות בארץ ובחו"ל.
 • מניות - מתאים לחובבי הסיכונים. נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75%. המסלול מהווה חלופה לתעודות סל וקרנות נאמנות מנייתיות, תוך ניצול היתרונות של ניהול השקעות דינאמי ומקצועי.
 • שקלי טווח קצר - במסלול זה כל הכספים יושקעו ו/או יהיו חשופים לנכסים שאינם צמודים כגון: אג"ח ממשלתי לא צמודות, מק"מים, פקדונות לזמן קצוב בבנקים ישראלים בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75%. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים כאמור שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.
 • הלכה - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין וכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות. השאת תשואות במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
 • כללי פאסיבי - מסלול כללי פאסיבי המתאים למי שמאמין שלאורך זמן, המדדים מעניקים תשואה גבוהה יותר על פני שאר החלופות. המסלול מורכב מהמדדים המובילים בארץ ובעולם, כגון מדד S&P 500 ,NASDAQ 100, אג"ח ממשלתי כללי, תל אביב 35 וכדומה, כך שהוא מעניק שקיפות מירבית למשקיעים בנוגע לביצועים ולתמהיל ההשקעה. המסלול בנוי מ- 60% מדדי אגרות חוב ו- 40% מדדי מניות.

 

 

קיימת אפשרות בחירה בין מסלולי ההשקעה. במידה ולא ניתנה הודעה על מסלולי השקעה, יושקעו התשלומים לחסכון במסלול השקעה ברירת מחדל, שהוא מסלולית כללית.

מסלולי ההשקעה בפוליסה, לא יעלו על שלושה, אלא אם הוחלט אחרת על ידי החברה.

ניתן לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה, בהתאם לתנאי הפוליסה ובהודעה מראש לחברת הביטוח.

 

יתרונות רכישת ביטוח דרך הכשרה

הכשרה מציעה למבוטחיה גמישות ואפשרות לשנות את מסלולי ההשקעה והתוכנית בהתאם לשינויים בחייהם. ביטוח פנסיוני הוא ביטוח המלווה אותך לאורך כל חייך ולכן החשיבות בבחירה חברה מקצועית, בעלת ניסיון ומוניטין מוכח כהכשרה אשר תלווה אותך לאורך כל חייך עד לפרישה.

 

כיצד רוכשים את הביטוח? 

הכשרה מציעה את מוצרי ביטוח החיים באמצעות סוכני הביטוח העובדים עימה. לרכישת פוליסת ביטוח חיים "בסט אינווסט 60 פלוס לעצמאים" עליך לפנות לסוכן ביטוח המשווק פוליסות שירות של הכשרה.

​ 

 

לקבלת הצעה לחץ כאן>>

 

קוד אוצר:
00870120130011​


המידע על תניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי לידיעה כללית בלבד, איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב את החברה. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. השימוש באתר אינטרנט זה של הכשרה והשירותים הניתנים בו מותנים בקבלת התנאים וההוראות של "תנאי השימוש" באתר. כל הזכויות שמורות להכשרה.​