חברי ועדות | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חברי ועדות

סוגי ועדות:

 • ועדת ביקורת
 • ועדת השקעות נוסטרו
 • ועדת השקעות פוליסות משתתפות ברווחים
 • ועדת מאזן
 • ועדת סולבנסי וניהול סיכונים
 • ועדת תגמול

 


 
חברי ועדת ביקורת
תכיפות התכנסות הועדה: נפגשת לפי הצורך ולפי התקדמות תוכנית העבודה 
של הביקורת הפנימית

 

 • יצחק עמר – דח"צ, יו"ר
 • אליס עדן בן דוד – דח"צ
 • שמעון כהן - דח"צ
 • יצחק קאול

 


 
חברי ועדת השקעות נוסטרו
תכיפות התכנסות הועדה : פעם בחודש

 

 • דניאל חזוט - יו"ר
 • יצחק עמר - דח"צ
 • שלמה מעוז

 
חברי ועדת השקעות פוליסות משתתפות ברווחים 
תכיפות התכנסות הועדה: פעמיים בחודש

 

 • יורם גבאי – יו"ר
 • שאולי כצנלסון
 • שמעון כהן – דח"צ

 


 
חברי ועדת מאזן
תכיפות התכנסות הועדה פעם ברבעון לפני פרסום דוחות כספיים

 

 • אליס עדן בן דוד - יו"ר
 • יצחק עמר – דח"צ
 • יצחק קאול
 • שמעון כהן - דח"צ

 
חברי ועדת סולבנסי וניהול סיכונים
 • יצחק קאול - יו"ר
 • שמעון כהן - דח"צ
 • יצחק עמר - דח"צ

 
חברי ועדת תגמול
 • שמעון כהן - דח"צ, יו"ר
 • יצחק עמר - דח"צ
 • אליס עדן בן דוד - דח"צ
 • יצחק קאול