הרכב הנכסים של התיק המשתתף ברווחים | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נתונים כספיים

הרכב הנכסים של התיק המשתתף ברווחים

 

סך נכסי תיק משתתף

הכשרה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

הכשרה הלכה 

הכשרה לבני 60 ומעלה

הכשרה לבני 50 - 60

הכשרה לבני 50 ומטה

הכשרה ילין לפידות אג"ח ממשלת ישראל

הכשרה ילין לפידות כללי

הכשרה ילין לפידות מניות

הכשרה שקלי טווח קצר

הכשרה מיטב דש אג"ח ממשלת ישראל

הכשרה מיטב דש כללי

הכשרה מיטב דש מניות

קרן י 

קרן ט הכשרה אג"ח ממשלת ישראל 
הכשרה כלליהכשרה מניות 
מסלולית מט"ח

*המסלולים נסגרו בחודש יולי 2010 

ירדן אג"ח + בסט אינווסט אג"ח ממשלתי 

*החל מיום 31.12.2008 ההצגה הינה עבור כל מסלול
השקעה בנפרד כמפורט מטה.

ירדן מניות + בסט אינווסט מניות 

*החל מיום 31.12.2008 ההצגה הינה עבור כל מסלול
השקעה בנפרד כמפורט מטה.

ירדן כללי + בסט אינווסט כללי 

*החל מיום 31.12.2008 ההצגה הינה עבור כל מסלול
השקעה בנפרד כמפורט מטה.

בסט אינווסט הכשרה אג"ח

* החל מיום 31.12.15 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

בסט אינווסט הכשרה כללי

* החל מיום 31.12.15 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

בסט אינווסט הכשרה מניות

* החל מיום 31.12.15 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

ירדן אג"ח 

*המסלול נסגר בחודש יולי 2010

ירדן מניות
*המסלול נסגר בחודש יולי 2010

 

ירדן כללי

*המסלול נסגר בחודש יולי 2010

בסט אינווסט דש אג"ח 

* החל מיום 1.9.09 מסלול זה נסגר ואינו פתוח ​להשקעה

בסט אינווסט דש כללי

* החל מיום 1.9.09 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

בסט אינווסט דש מניות

* החל מיום 1.9.09 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

הכשרה אלטשולר שחם אג"ח ממשלת ישראל
הכשרה אלטשולר שחם מניותהכשרה אלטשולר שחם כללי 
הכשרה פסגות אג"ח ממשלת ישראלהכשרה פסגות כללי 
הכשרה פסגות מניות בסט אינווסט פריזמה אג"ח 

* החל מיום 1.7.09 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

בסט אינווסט פריזמה כללי

* החל מיום 1.7.09 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

בסט אינווסט פריזמה מניות 

* החל מיום 1.7.09 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

בסט אינווסט תמיר פישמן אג"ח

* החל מיום 15.06.15 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

בסט אינווסט תמיר פישמן כללי

* החל מיום 15.06.15 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

בסט אינווסט תמיר פישמן מניות

* החל מיום 15.06.15 מסלול זה נסגר ואינו פתוח להשקעה

הכשרה כללי פאסיבי