צדדים קשורים | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נתונים כספיים

צדדים קשורים

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.03.2018

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.12.2017

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.09.2017

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.06.2017

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.03.2017

 

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.12.2016

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.09.2016

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.06.2016

 

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.03.2016

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.12.2015

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.09.2015

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.06.2015

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.03.2015

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.12.2014

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

  

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.9.2014

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.6.2014

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

  

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.03.2014

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.12.2013

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

  

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.9.2013

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.6.2013

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.3.2013

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.12.2012

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.9.2012

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

  

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.6.2012

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.3.2012

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

  

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.12.2011

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.9.2011

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

  

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.6.2011

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.3.2011

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

  

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.12.2010

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.9.2010

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

  

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.06.2010

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.3.2010

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 31.12.2009

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.

 

רשימת עסקאות עם צדדים קשורים נכון ליום 30.9.2009

החברה לא ביצעה עסקאות מול צדדים קשורים לה ברבעון החולף.