מדיניות השקעה משתתפות | הכשרה - ביטוח בעולם פתוח
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נתונים כספיים

מדיניות השקעה משתתפות

*בקביעת מדיניות ההשקעה לא הובאו היבטים של "השקעות אחראיות" כהגדרת המונח בחוזר גופים מוסדיים 24-2017-9.

 

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2018 - עדכון מיום 23.8.18

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2018 - עדכון מיום 27.4.18

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2018

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2017

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2016

​​​הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2015

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2014 - עדכון מיום 30.3.14

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2014

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2013 - עדכון מיום 30.10.13

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2013

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2012 - עדכון מיום 27.6.12

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2012 - עדכון מיום 22.4.12

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2012

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2011 - עדכון מיום 26.9.11

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2011

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2010 - עדכון 1.8.10

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2010