הכשרה `
כניסה
סגור פופאפ
אייקון כישלון

אופס, משהו השתבש

לא נשעמם אתכם עם הפרטים אבל... בעקבות תקלה טכנית הפנייה לא התקבלה
אנא נסו במועד מאוחר יותר, או פנו למוקד הלקוחות שלנו בטלפון 3453*
סגור פופאפ
אייקון הצלחה

הצלחת!

תודה שפנית להכשרה
נציג מטעם הכשרה יחזור אליך בהקדם האפשרי
WhatsApp

מערך השקעות, אשראי ונדל"ן

מערך השקעות, אשראי ונדל"ן

מערך השקעות, אשראי ונדל"ן, אמון על ניהול כלל השקעותיה של הכשרה חברה לביטוח בע"מ.

הכשרה ביטוח מהווה משקיע מוסדי חוץ-בנקאי המפוקח על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.

מערך השקעות, אשראי ונדל"ן ("המערך") אחראי על ניהול נכסים בהיקף של כ- 17 מיליארד ש"ח הכוללים את כספי העמיתים של הכשרה חברה לביטוח, הפוליסות המשתתפות ברווחים (ביטוחי מנהלים), כספי פוליסות הביטוח ("בסט אינווסט") וכן את ההון העצמי ועתודות הביטוח של חברת הכשרה חברה לביטוח (כספי הנוסטרו).

מגוון הנכסים המנוהל במערך מהווה יתרון משמעותי, הבא לידי ביטוי בנגישות לחברות ולמנהליהן, היכולת לבצע עסקאות ייחודיות, שיתוף פעולה עם גופים חיצוניים בארץ ובחו"ל ושיתופי פעולה/השקעות בקרנות פרטיות מקומיות ובינלאומיות.

במערך עובד צוות מיומן ומקצועי המתמחה בהיבטים שונים של ניהול נכסים והשקעות. לרשות מנהלי ההשקעות עומדות הערכות מחקר עדכניות ומערך ביצוע אפקטיבי. כל אלו נועדו להבטיח למנהלי ההשקעות יתרון תחרותי ולאפשר להם להתמקד במטרות שלפניהם: השגת תשואה ארוכת טווח הולמת לכספי העמיתים ומקסום ההכנסות מהשקעות הנוסטרו בהתאמה לתיאבון הסיכון של החברה ולמבנה ההתחייבויות בתיקים.

 

תחומי הפעילות

השקעות סחירות

רכישת מניות ואגרות חוב בארץ ובעולם, תוך ניהול האלוקציה בין התיקים במישור תשואה –סיכון ובהתייחס לפיזור גאוגרפי, סיכוני מטבע והצמדה, סיכוני אשראי וריבית. הרכישה מתבצעת לאור הנחיות ועדת ההשקעות וקווי המדיניות של החברה.

השקעות פרטיות ונכסים אלטרנטיביים

ייזום וניהול השקעות פרטיות והשקעה בקרנות, הכוללות עסקאות ישירות באקוויטי של חברות פרטיות, עסקאות חוב מיוחדות, השקעות משולבות של חוב ואקוויטי, וכן הקצאות פרטיות של אקוויטי בחברות ציבוריות.

אשראי פרטי

ייזום, ניהול ותפעול עסקאות אשראי מותאמות, עסקאות מימון לחברות ציבוריות ופרטיות ומימון פרוייקטים מסוג PPP.

בנוסף, מבוצעות עסקאות ייחודיות הכוללות השלמות הון, אשראי מזנין ושילובים שונים בין מכשירי חוב והון כגון: מכשירי אשראי להמרה למניות או חוב בתוספת אופציות.

פעילות נדל"ן

להכשרה פעילות השקעות נרחבת בנכסי נדל"ן . הכשרה מחזיקה מגוון נכסי נדל"ן בארץ ובעולם ומחפשת באופן פעיל לרכוש נכסים מניבים נוספים בייעודי תעסוקה, מסחר, לוגיסטיקה, דיור מוגן וכד'.

הכשרה שואפת לבצע גם שיתופי פעולה עם יזמי נדל"ן מובילים במתכונת של בעלות משותפת בנכסי הנדל"ן המניבים שבבעלותם ובכך לאפשר להם לצמוח ולהתרחב להשקעות חדשות.

מנהלי הנכסים והמתחמים של הכשרה, אמונים על ניהול שוטף והשבחה של נכסי הנדל"ן של החברה ,טיפול בנושאי תחזוקה שוטפת, איתור והחלפת שוכרים, קידום נושאי תכנון ובניה, קידום תבעות ומיצוי זכויות, עבודה למול אדריכלים, שמאים, בעלי מקצוע וכד'.

אסטרטגיית ההשקעות

מפת ההשקעות של הכשרה כוללת מגוון שווקים ואפיקי השקעה בארץ ובעולם, כשהמשותף לכולם הוא הפוטנציאל להשגת תשואה עודפת תוך הפעלת אסטרטגיית השקעה שקולה שבצידה גם דגש על ניהול סיכונים. אפיקי ההשקעה העיקריים הם: מניות, אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני, מט"ח, נגזרים, קרנות השקעה, קרנות גידור, הלוואות, נדל"ן מניב ויזמי, תשתיות וכן אפיקי השקעה נוספים.

הכשרה פועלת במסגרת תכנית אסטרטגית רב שנתית הנבחנת ומעודכנת מעת לעת. מידי שנה, מתכנסים חברי הדירקטוריון, חברי ועדות ההשקעה ומנהלי ההשקעות לסדרת מפגשים שבמהלכם נקבעת מדיניות ההשקעה השנתית של מערך השקעות, אשראי ונדל"ן. במדיניות ההשקעה השנתית נקבעים בין היתר גבולות גזרה לכל אחד מאפיקי ההשקעה השונים ותשתיות ניהול הסיכונים. מדיניות השקעה זו מותאמת במסגרת ועדות ההשקעה השונות באופן פרטני לכל אחד מהתיקים המנוהלים במערך השקעות אשראי ונדל"ן, בהתאם למאפייני התיק הייחודיים. במהלך השנה נבחנת באופן שוטף התאמת האסטרטגיה לשינויים בנתונים המתפרסמים ובשווקים.

 

 

 

 

Powered by אלעד מערכות
לשיחה עם נציג שרות
חייג: 3453*